[1]
“Indholdsfortegnelse”, KU Årbog, bd. 1, jan. 1967.