[1]
“C. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade”, Årb. - Kbh. Univ., bd. 1, jan. 1907.