[1]
“C. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade”, KU Årbog, bd. 1, jan. 1907.