[1]
“VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen”, KU Årbog, bd. 1, jan. 1907.