[1]
“IV. Afholdte Examina”, KU Årbog, bd. 1, jan. 1907.