[1]
“Det lærde Skolevæsen”, Årb. - Kbh. Univ., bd. 1, jan. 1847.