[1]
“V. Akademiske Grader”, KU Årbog, bd. 1, jan. 1893.