[1]
“Alfabetisk Sagregister til Aarbøgerne for Kjøbenhavns Universitet, 1892-1895”, KU Årbog, bd. 1, jan. 1893.