[1]
J. Jens Fink-Jensen og W. Hjorth Hansen, “Årbog for Københavns Universitet 2006”, Årb. - Kbh. Univ., apr. 2006.