“X. Årsberetning fra Dansk-Islandsk fond for året 1966” (1967) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85682 (Set: 28februar2020).