“V. Prisspørgsmål” (1967) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85677 (Set: 8august2020).