“III. Afgang og udnævnelser af professorer” (1967) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85675 (Set: 14november2019).