“Indholdsfortegnelse” (1967) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85672 (Set: 11juli2020).