“C. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade” (1907) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85070 (Set: 2august2021).