“VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen” (1907) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85065 (Set: 3marts2021).