“IV. Afholdte Examina” (1907) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85061 (Set: 17oktober2019).