“Fremmede Universiteter” (1847) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84889 (Set: 30 maj 2024).