“Det lærde Skolevæsen” (1847) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84888 (Set: 31 maj 2024).