“Indhold” (1847) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84881 (Set: 28 maj 2024).