“V. Akademiske Grader” (1893) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84518 (Set: 2april2020).