“Alfabetisk Sagregister til Aarbøgerne for Kjøbenhavns Universitet, 1892-1895” (1893) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84497 (Set: 6april2020).