“Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender” (1912) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84257 (Set: 20august2019).