“E. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet” (1880) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/83239 (Set: 28 maj 2024).