“VII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen” (1876) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/83169 (Set: 30 maj 2024).