“III. Forelæsninger, Øvelser og Examina” (1876) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/83165 (Set: 31 maj 2024).