“Fierde hefte” (1795) Københavns Universitets Årbog, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/83051 (Set: 31 maj 2024).