“C. Embeds- Og Personalforhold Paa Det Administrative Omraade”. 1907. Københavns Universitets Årbog 1 (januar). https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85070.