“Alfabetisk Sagregister Til Aarbøgerne for Kjøbenhavns Universitet, 1892-1895”. 1893. Københavns Universitets Årbog 1 (januar). https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84497.