“E. Embeds- Og Personalforhold Uden for Lærerpersonalet”. 1880. Københavns Universitets Årbog 1 (januar). https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/83239.