C. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. Københavns Universitets Årbog, [S. l.], v. 1, 1907. Disponível em: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85070. Acesso em: 2 aug. 2021.