C. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. Københavns Universitets Årbog, v. 1, 1 jan. 1907.