VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. Københavns Universitets Årbog, v. 1, 1 jan. 1907.