Alfabetisk Sagregister til Aarbøgerne for Kjøbenhavns Universitet, 1892-1895. Københavns Universitets Årbog, v. 1, 1 jan. 1893.