VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. (1907). Københavns Universitets Årbog, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85065