Alfabetisk Sagregister til Aarbøgerne for Kjøbenhavns Universitet, 1892-1895. (1893). Københavns Universitets Årbog, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84497