E. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. (1880). Københavns Universitets Årbog, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/83239