(1)
VIII. Det Akademiske Legat- Og Stipendievæsen. KU Årbog 1907, 1.