(1)
Det lærde Skolevæsen. Årb. - Kbh. Univ. 1847, 1.