(1)
Alfabetisk Sagregister Til Aarbøgerne for Kjøbenhavns Universitet, 1892-1895. KU Årbog 1893, 1.