[1]
1907. C. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. Københavns Universitets Årbog. 1, (jan. 1907).