[1]
1847. Det lærde Skolevæsen. Københavns Universitets Årbog. 1, (jan. 1847).