[1]
1847. Universitetet, II. Læreres og Studerendes Antal, Examina, Forelæsninger, Regnskaber m. m. Københavns Universitets Årbog. 1, (jan. 1847).