[1]
1880. E. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. Københavns Universitets Årbog. 1, (jan. 1880).