Tilbage til artikeldetaljer I. Oversigt over Antallet af dem der have underkastet sig de forskjellige Embedsexamina ved Universitetet i de sidste 100 Aar