Tilbage til artikeldetaljer D. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreranstalts Bevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formuestilstand i Finantsaaret 1879-80