Tilbage til artikeldetaljer C. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreranstalts Lovbevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formuestilstand i Finantsaaret 1875-76.