Regnskabsberetning for Københavns Universitet, for finansåret fra 1. april 1967 til 31. marts 1968 Udgivet på foranstaltning af Universitetets Kurator København Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær) 1969 § 20. Undervisningsministeriel. 6. De højere læreanstalter. 01. Københavns Universitets, Kommunitetets og Sorø Akademis økonomiske forvaltning. I regnskabet Bevilling Regnskab mere mindre Konto Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Driftsudgifter: 01. Lonninger til tjenestemænd [finanslov kr. 879.800,tillægsbev. incl. P.L.+kr.57.000]. 936 800. 861 896,74 74 903,26 02. Lonninger lil ikke-tjenestemænd [finanslov kr. 1.998.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 206.000] 2 204 000. 2 136 817,14 67 182,86 03. Vederlag een gang for alle 15 000. 15 770,00 770,00 04. Øverarbejdsbetaling til tjenestemænd [finanslov kr. 2.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 2.100] 4 100. 19 525,82 15 425,82 05. Honorarer [finanslov kr. 58.100, tillægsbev. incl. P.L. ^ kr. 25.100] 33 000. 29 696,73 3 303,27 11. Tjenesterejser og befordring [finanslov kr. 16.500, tillægsbev. inc. P.L. + kr. 3.000]. 19500. 17 661,38 1 838,62 13. Særlige ydelser 2 500. 2 415,33 84,67 14. Uddannelse af personale 2 500. 1 610,99 889,01 21. Kontorholdsudgifter [finanslov kr. 420.000, tillægsbev. inc. P.L. + kr. 63.000] 483 000. 420 530,14 62 469,86 22. Udgivelse af regnskabsberetning 9 000. 8 685,60 314,40 24. Tjenesteydelser [finanslov kr. 60.000, tillægsbev. ind. P.L. + kr. 11.400] 71 400. 73 708,11 2 308,11 33. Driftsudgifter for ejendomme og lokaler [finanslov kr. 55.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 7.500] 62 500. 70 306,90 7 806,90 53. AnskafTelse af inventar [finanslov kr. 22.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 1.500] 23 500. 101 728,49 78 228,49 55. Vedligeholdelse af inventar 3 000. 529,33 2 470,67 lait [finanslov kr. 3.543.400, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 326.400] 3 869 800. 3 760 882,70 104 539,32 213 456,62 Indtægter: 91. Fradrag for tjenestebolig 1 200. 0. 1 200,00 1 200. 0. 1 200,00 02. Københavns Universitet. I regnskabet Bevilling Regnskab mere mindre Konto Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Driftsudgifter 01. Lonninger til tjenestemænd [finanslov kr. 25.992.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 2.648.500] 28 640 500. 25 488 626,25 3 151 873,75 At overfore 28 640 500. 25 488 626,25 3 151 873,75 III I regnskabet Konto Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Øverfort... 28 640 500. 25 488 626,25 3 151 873,75 02. Lonninger til ikke-tjenestemænd [finanslov kr. 62.066.000, tillægsbev. incl.P.L. + kr. 9.341.500] 71 407 500. 69 247 955,20 2 159 544,80 03. Vederlag een gang for alle 135 000. 138 834,52 3 834,52 04. Øverarbejdsbetaling til tjenestemænd [finanslov kr. 440.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 22.000] 462 000. 350 387,48 111 612,52 05. Honorarer [finanslov kr. 6.878.700, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 1.706.900] . . 8 585 600. 7 400 531,76 1 185 068,24 06. Div. vederlag [finanslov kr. 13.115.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 1.016.400] 14 131 400. 12 544 612,34 1 586 787,66 11. Tjenesterejser og befordring [finanslov kr. 400.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 76.000] 476 000. 561 205,86 85 205,86 13. Særlige ydelser [finanslov kr. 30.000, tillægsbev. incl.P.L. + kr. 2.000]... 32 000. 31 017,18 982,82 14. Uddannelse af personale [finanslov kr. 126.400, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 6.300] 132 700. 142 185,68 9 485,68 21. Kontorholdsudgifter [finanslov kr. 650.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 145.000] 795 000. 882 529,78 87 529,78 22. Publikationer [finanslov kr. 445.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 66.700].. . 511 700. 507 483,39 4 216,61 24. Tjenesteydelser [finanslovkr. 2.100.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 300.000]. . 2 400 000. 3 157 186,66 757 186,66 25. Repræsentation 5 000. 4 964,14 35,86 29. Diverse administrationsudgifter [finanslov kr. 24.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 5.000] 29 000. 29 240,47 240,47 31. Ordinær vedligeholdelse af bygninger [finanslov kr. 2.714.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 264.200] 2 978 200. 3 209 214,69 231 014,69 33. Driftsudgifter for egne ejendomme og lokaler [finanslov kr. 4.500.000, tillægsbev. ind. P.L. + kr. 698.500] 5 198 500. 5 280 240,29 81 740,29 34. Skatter og afgifter [finanslov kr. 1.100.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 170.500] 1 270 500. 2 176 643,19 906 143,19 35. Huslejer [finanslov kr. 1.720.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 80.000] 1 800 000. 1 609 313,98 190 686,02 51. Driftsudgifter vedr. Universitetets fredsskove 21 000. 10411,48 10588,52 53. Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar [finanslov kr. 19.200.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 4.868.800].. . 24 068 800. 25 079 393,52 1 010 593,52 56. Ekstraordinære vedligeholdelses- og driftsudgifter [finanslov kr. 15.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 2.200]. . . 17 200. 17 245,80 45,80 59. Diverse driftsudgifter [finanslov kr. 693.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 70.000] 763 000. 604 501,02 158 498,98 81. Prioritetsrenter [finanslov kr. 110.000, tillægsbev. + kr. 7.000] 117 000. 431 656,15 314 656,15 lait [finanslov kr. 142.480.100, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 21.497.500] 163 977 600. 158 905 380,83 3 487 676,61 8 559 895,78 IV I regnskabet Konto Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Tilskud: 64. Tilskud til kollegier, studenterfaciliteter m.v. [finanslov kr. 630.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 96.700] 726 700. 719 138,98 7 561,02 65. Tilskud til stipendier, rejseunderstottelser m.v. [finanslov kr. 10.131.100, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 17.700] ... 10 148 800. 9 807 708,65 341 091,35 68. Erstatninger . . 0. 7 664,45 7 664,45 lait [finanslov kr. 10.761.100, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 114.400] 10 875 500. 10 534 512,08 7 664,45 348 652,37 Indtægter: 91. Fradrag for tjenestebolig 130 000. 130 001,13 1,13 92. Lejeindtægt [finanslov kr. 567.400, tillægsbev. + kr. 426.800] 994 200. 1 046 512,22 52 312,22 93. Salgsindtægter, afgifter og gebyrer m.v. [finanslov kr. 2.140.000, tillægsbev. + kr. 380.000] 2 520 000. 2 593 715,30 73 715,30 94. Almanakafgift [finanslov kr. 2.900.000, tillægsbev. + kr. 100.000] 3 000 000. 3 006 157,75 6 157,75 95. Renteindtægter 7 500. 7 738,91 238,91 97. Refusion fra andre statsinstitutioner [finanslov kr. 700.000, tillægsbev. + kr. 200.000] 900 000. 1 052 135,98 152 135,98 99. Diverse indtægter [finanslov kr. 100, tillægsbev. + kr. 200.000] 200 100. 452 863,87 252 763,87 lait [finanslov kr. 6.445.000, tillægsbev. + kr. 1.306.800] 7 751 800. 8 289 125,16 537 325,16 V § 27. Anlægsudgifter. 2. Ministerlerne. 20. Undervisningsministeriet. I regnskabet Konto Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 01. Kobenhavns Universitet. 01. Hovedistandsættelse af de elektriske installationer på institut for medicinsk mikrobiologi [finanslov kr. 1.098.000, tillægsbev. + kr. 2.274.300] 3 372 300. 3 081 578,66 290 721,34 02. Zoologisk Centralinstitut [finanslov kr. 1.108.000, tillægsbev.+kr. 762.300] 1 870 300. 1 951 043,92 80 743,92 03. Musikvidenskabeligt institut [finanslov kr. 1.500.000, tillægsbev. kr. 1.350.000].... 150000. 89064,27 60935,73 04. Marinbiologisk laboratorium [finanslov kr. 500.000, tillægsbev. + kr. 186:900] 686 900. 186 908,54 499991,46 05. Medicinsk-anatomisk institut/sydfløj [finanslov kr. 824.000, tillægsbev. + kr. 786.800] 1 610 800. 1 404 416,33 206 383,67 06. Indretning af Polyteknisk Læreanstalts solvtorvskompleks for institutter under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet finanslov kr. 2.990.000, tillægsbev. -h kr. 1.957.000] 1 033 000. 853 757,28 179 242,72 07. Indretning af laboratorier og undervisningslokaler i Rådmandsgade for institutter under det lægevidenskabeligt fakultet [finanslov kr. 3.000.000, tillægsbev. + kr. 5.145.000] 8 145 000. 7 769 369,49 375 630,51 07. Rådmandsgade — apoaratur [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 2.904.000] 2 904 000. 2 906 314,94 2 314,94 08. Dyrestald ved Rockefellerbygningen [finanslov kr. 828.000, tillægsbev. kr. 428.000] 400 000. 374 468,73 25 531,27 09. Opforelse af bygning til de zoofysiologiske og gymnastikteoretiske institutter samt institut for genetik [finanslov kr. 2.500.000, tillægsbev. ^ kr. 1.800.000] 700 000. 648 037,24 51 962,76 10. Øpforelse af bygning til patologisk-anatomisk og retsmedicinsk institut [finanslov kr. 1.000.000, tillægsbev. ^ 735.000] 265 000. 148 651,87 116 348,13 11. Filialobservatoriet i Brorfelde anskaffelse af instrumenter m.v. [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 42.800] 42 800. 44 066,74 1 266,74 11. Filialobservatoriet i Brorfelde ovrige udgifter [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 18.500] ' 18 500. 15 473,62 3 026,38 12. Ømbygning af ejendommen Østervoldgade 5-7 til brug for mineralogisk-geologisk institut m.v. herunder gårdkælder [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 130.000] 130000. 117 134,50 12865,50 13. Universitetets spisestuer [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 200.000] 200 000. 80 380,41 119 619,59 14. Hovedistandsættelse af de tekniske installationer i de fysiologiske institutters bygning [finanslov kr.0, tillægsbev.+ kr. 77.600).. 77 600. 77 596,70 3,30 At overfore 21 606 200. 19 748 263,24 84 325.60 1 942 262,36 VI I regnskabet Konto Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. O. Kr. 0. Overfort. .. 21 606 200. 19 748 263,24 84 325,60 1 942 262,36 16. Haveanlæg i Universitetsparken, svdlige del [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 87.600]. . 87 600. 50 975,63 36 624,37 17. Retskemisk afdeling ved farmakologisk institut [finanslov kr. 0, tillægsbev. kr. 11.300] -Hil 300. 9 178,83 20 478,83 20. Væksthuse i Botanisk Have [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 7.100]... .• 7 100. 7 148,98 48,98 20. Ombygning af dobbeltvirkende elektrostatisk accelerator til Niels Bohr Instituttet [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 8.600.000] 8 600 000. 7 263 445,00 1 336 555,00 Talt [finanslov kr. 15.348.000, tillægsbev. + kr. 14.941.600] 30289600. 27 079011,68 104853,41 3 315 441,73 02. Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Hojskole. Til byggearbejder og apparatur m.v. i forbindelse med udflytning af Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Hojskole og Danmarks Ingeniørakademi til Lundtoftesletten [finanslov kr. 74.000.000, tillægsbev. + kr. 7.000.000] 81 000 000. 80 303 093,71 696 906,29 Ombygning af lokaler på 1. sal i ejendommen Odensegade 14 [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 7.300] 7 300. 7 287,05 12,95 Indretning af lokaler for stronmingsmaskiner i munderingsdepotet/ apparatur og maskiner [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 30.000] 30 000. 28 257,84 1 742,16 Polyteknisk Læreanstalt Rigensgade 11-13 [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 13.700]. . 13 700. 13 658,20 41,80 19. Danmarks Ingeniørakademi, Aalborg [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 9.800.] .... 9 800. 9 857,33 57,33 lait [finanslov kr. 74.000.000, tillægsbev. + kr. 7.060.800] 81 060 800. 80 362 154,13 57,33 698 703,20 05. Mindre byggearbejder ved de højere læreanstalter. Der er ialt bevilget kr. 7.181.600 [finanslov kr. 6.000.000, tillægsbevilling kr. 1.181.600]. Af Kobenhavns Universitet er der ialt anvendt kr. 3.217.347,77, der fordeler sig således. Kr. 0. Detailprojektering af indretning af lokaler til hygiejnisk institut, Blegdamsvej 21 66 668,57 Indretning af tom etage i Nørre Alle 71 (eksperimentel immunologi) 183 873,95 Dyrestalde ved eksperimentel kirurgi 285 338,28 Fysiologisk institut — indretning af biofysisk institut, 2. sal, østfløjen 2 260,00 Indretning af lokaler i KFUM 30 470,10 Ombygning af Gråbrodreannexet — orientalistisk faggruppe I og H 442 669,68 Indretning af kantine i tidligere prøfessorbolig — medicinsk-fysiologisk institut 139 404,50 Istandsættelse af lejede lokaler i tidligere postbygning i Frederikshavn — havbiologisk laboratorium 32 849,80 Ombygning af varmecentral — fysiologisk institut 67 048,07 Værkstedsbarak ved medicinsk-fysiologisk institut. (Rockefellerbygning) 113 486,17 Farmakologisk institut — fra jævnstrøm til vekselstrøm 40 199,07 At øverføre 1 404 268,19 VII Kr. 0. Overfort.. 1 404 268,19 Ombygningsarbejder på kemisk laboratorium TI (H. C. Orsted instituttet) 16 162,78 Ombygning af stueetage og 1. sal saml installation af centralvarme i fysisk lloj — Solvtorvskompiekset 183 110,70 Patologisk-anatomisk institut — vekselstrøm 47 796,21 Retsmedicinsk institut — vekselstrøm 34 953,39 Dyrestald — eksperimentel kirurgi — apparatur 125 189,65 Gendiagnostisk laboratorium ved arvebiologisk institut 2 840,60 Hovedistandsættelse af ejendommen Bredgade 60-62/Fredericiagade 18 108 122,71 Inventar til Rosenborgannex 44 588,44 Istandsættelse af taglejlighed i baghuset til Købmagergade 44-46 til brug for portneren. . . 37 514,17 Istandsættelse af facaden på ejendommen Gråbrødretorv 8 51 228,22 Flytning af ultracentrifuge og opbygning af kolerumslaboratorium, proteinlaboratoriet, Ryesgade 27 B 45 173,00 Ombygning af lokaler til brug for Niels Bohr instituttet i ejendommen Blegdamsvej 19, 2. afsnit og inventar 1. afsnit 100 684,84 Ombygning af kantinebygning, Rådmandsgade 71 15 147,73 Bogkælder, Set. Pedersstræde 19 63 500,41 Istandsættelse af tag på ejendommen Købmagergade 44-46 100 879,27 Eksperimentel medicin og kirurgi — fryserum for døde dyr (detail.) 1 626,60 Farmakologisk institut — ombygning af professorkontor 18 782,72 Arvebiologisk institut —- forsatsvinduer 24 712,60 Købmagergade 44 — udskiftning af kondenskasse m.v 8 443,51 Studiestræde 5 —reparation og istandsættelse 41180,03 Fysisk laboratorium I, H. C. Orsted — opdeling af lokale K. 03 9 879,07 Kobenhavns Universitets festsal — brandmæssige foranstaltninger 73 399,88 Geografisk institut — lokaler i fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg, lost inventar 42 612,96 Ferskvandsbiologisk laboratorium — indretning af Helsingorgade 51 93 756,82 Medicinsk-fysiologisk institut A — indretning af lokaler på 1. sal i Rockefellerbygningen. 53 178,92 Inventar til Købmagergade 50 250 459,82 Inventar til orientalistisk institut i Gråbrødre Annex 181 978,49 Inventar til kantinebygning i Rådmandsgade 10 369,04 Undervisningsbarak ved Skallinglaboratoriet i Ho 25 807,00 3 217 347,77 06. Projektering vedr. Universiteter og højere læreanstalter. Bevilling finanslov kr. 1.500.000. Af Københavns Universitet er der til projektering vedr. Panuminstituttet anvendt kr. 364.175,00 VIII § 30. bevægelserne på statens formue- og kapitalkonti. I. Vedrorende aktiverne. A. Ejendomme og anlæg. 2.20. Undervisningsministeriet. I regnskabet Konto Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. O. 1. Afgang. 3a. Overtagelse af prioritetsgæld 1 e Brorfelde [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 3.300]... 3 300. 3 365,11 65,11 3c. Overtagelse af prioritetsgæld i ejendommen matr. nr. 96 Norre Vold, Linnesgade 22 [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 523.900] 523 900. 523 918,35 18,35 8. Afhændelse af parcel af matr. nr. 11a, llq Bagsværd, Nybrogård [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 1.449.400] 1 449 400. 0. 1 449 400,00 9. Ekspropriation af cirka 40.370 m2 af matr. nr. 7 og 8 Eng- og Flengmarken [finanslov kr. 0, tillægsbev.-f kr. 500] 500. 517,00 17,00 lait [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 1.977.100] " 1 977 100. 527 800,46 100,46 1 449 400,00 2. Tilgang. 1. Afdrag på prioritetsgæld [finanslov kr. 96.000, tillægsbev. + kr. 6.300] 102 300. 113 308,20 11 008,20 6. Erhvervelse af ejendommen matr. nr. 5692 Udenbys Klædebo kvarter, Sigurdsgade 34 [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 1.621.300] " 1 621 300. 1 621 307,00 7,00 7. Erhvervelse af ejendommen matr. nr. 73g og 73 f Hillerod til brug for ferskvandsbiologisk laboratorium [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 632.900] 632 900. 632 939,05 39,05 8. Erhvervelse af ejendommen matr. nr. 1 e Brorfelde by Kvanløse sogn [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 90.000] 90 000. 90 000,00 0. 9. Erhvervelse af ejendommen matr. nr. 3 Rosenborg, Kobmagergade 50 [finanslov kr. 0, tillægsbev.kr. 5.376.000] 5376000. 5376 147,20 147,20 15. Erhvervelse af ejendommen matr. nr. 96 Norre Vold, Linnesgade 22 [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 1.847.000] 1 847 000. 1 856 599,88 . 9 599,88 lait [finanslov kr. 96.000, tillægsbev. + kr. 9.573.500] 9 669 500. 9 690 301,33 20 801,33 Konto J. Balancekonto. Bevilling Kr. Eortjeneste ved ekspropriation af matr. nr. 7 og 8 Eng- og Flengmarken [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 201.300] 201 300. Talt [finanslov kr. 0, tillægsbev. + kr. 201.300] 201 300. Regnskab Kr. 0. 201 333,00 201 333,00 I regnskabet mere mindre Kr. 0. Kr. 0. 33,00 33,00 IX Anmærkningor til regnskabsoversigton. § 20. Undervisningsministeriet. 6. De hojere læreanstalter. 01. Københavns Universitets, Kommunitetets og Soro Akademis økonomiske forvaltning. 03. Vederlag een gang for alle. Merudgiften skyldes, at det som folge af forøgelsen af de administrative opgaver har været nødvendigt at pålægge tjenestemænd et betydeligt ekstraarbejde. Man er opmærksom på, at finansministeriets forudgående tilslutning til merudgiftens afholdelse burde være indhentet. 91. Fradrag for tjenestebolig. Mindreindtægten skyldes, at en tjenestebolig midlertidig har været stillet til rådighed for een ved Københavns Universitet ansat tjenestemand. (§ 20.6.02.). 02. Københavns Universitet. 01. Lønninger til tjenestemænd. Bevilling Regnskab Kr. Kr. 0. 1. Ordinære lønninger 23 679 782,15 2. Lønninger til ekstraordinære'professorer... 1 808 844,10 Finanslov kr. 25 992 000., tillægsbev. incl. P.L. + kr. 2648 500 28 640 50U. 25 488 626,25 3 151 873,75 1 regnskabet mere mindre Kr. 0. Kr. 0. 02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Bevilling Regnskab Kr. Kr. 0. 1. Videnskabelige assistenter, laboratorieassistenter, medhjælpssummer m.v 61 817 015,33 2. Vikarudgifter 444 571,96 3. Løn til rengøringspersonale, fyrbødere, havearbejdere m.fl 6 986 367,91 Finanslov kr. 62 066000., tillægsbev. incl. P.L. + kr. 9 341 500 71 407 500. 69 247 955,20 03. Vederlag een gang for alle. Bevilling Regnskab Kr. Kr. 0. 1. Vikarbetaling til tjenestemænd 1 850,00 2. Andre vederlag een gang for alle 136 984,52 Finanslov kr. 135.000, tilla^gsbev. kr. 0 135 000. 138 834,52 I regnskabet mere mindre Kr. 0. Kr. 0. 2 159 544,80 I regnskabet mere mindre Kr. 0. Kr. 0. 3 834,52 X Merudgiften skyldes, at del som følge af forøgelsen af de administrative opgaver har været nødvendigt at pålægge tjenestemænd et betydeligt ekstraarbejde. Man er opmærksom på, at finansministeriets forudgående tilslutning til merudgiftens afholdelse burde være indhentet. 04. Overarbejdsbetaling til tjenestemænd. f regnskabet Bebilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 1. Vederlag for søndagstjeneste m.v 342 685,66 2. Nattefyring i Botanisk Have 711,59 3. Øverarbejde ved Folkeuniversitetet 6 990,23 Finanslov kr. 440.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 22.000] 462 000. 350 387,48 111 612,52 05. Honorarer. I regnskabet Bevilling Begnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 1. Honorarer til lektorer 5 913 981,21 2. Andre honorarer 1 486 550,55 Finanslov kr. 6.878.700, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 1.706.900] 8 585 600. 7 400 531,76 1 185 068,24 06. Diverse vederlag. I regnskabet Bevilling Begnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 1. Vederlag til censorer og eksaminatorer m.fl. 1. Censorer og eksaminatorer 1 950 000. 3 269 641,81 1 319 641,81 2. Protokolførere og tilsynsforende 200 000. 195 603,71 4 396,29 3. Medhjælp ved opgaverettelse ved de juridiske skriveøvelser samt honorering af eksaminatorsuppleanter ved den juridiske embedseksamen 50 000. 60951,89 10951,89 2. Vederlag til lærere ved forskellige kursus m.v. 1. Undervisning i latin og græsk for teolo-'j giske og filologiske studerende y' 2600 000. 2 922 148,00 322 148.06 2. Undervisnmgshjælp for lærere under Det filosofiske fakultet i 3. Undervisningshjælp for lærere under Det teologiske fakultet 36 000. 33 957,67 2 042,33 4. Vederlag for eksaminatorier 1 200 000. 1 292 479,26 92 479,26 5. Undervisningshjælp ved Musikvidenskabeligt institut 650 000. 708 068,30 58 068,30 6. Propædeutisk kursus (eksaminatorier) i anatomi 350 000. 444 266,93 94 266,93 7. Propædeutisk kursus (eksaminatorier og øvelser) i biokemi. Biokemisk Institut A og vederlag for rettelse af opgaver til prøveeksamen i fysiologi og biokemi. . . 450 000. 309 027,90 140 972,10 8. Vederlag for tationel taleundervisning for alle universitetsstuderende . 2 000. 1 735,20 264,80 At overfore ... 7 488 000. 9 237 880,73 XI I regnskabet Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Øverført. . . 7 488 000. 9 237 880,73 9. Undervisningshjælp ved Psykologisk Laboratorium 650 000. 641 831,92 8 168,08 10. Kursus i matematik for sproglige studenter under Det lægevidenskabelige fakultet 20 000. 9 948,45 10 051,55 11. Aflonning af særligt tilkaldte lærere i forskellige kursusfag for juridiske studerende 100 000. 115 400,00 15 400,00 12. Honorering af universitetsmanuduktører, Det rets-og statsvidenskabelige fakultet. 1 940 000. 1 432 595,86 507 404,14 13. Vederlag til lærere ved kursus i diætetik. 7 000. 8 000,00 1 000,00 14. Vederlag til lærere ved kursus i arvebiologi 150 000. 111 495,53 38 504,47 15. Propædeutisk kursus i fysiologi, Medicinsk- fysiologisk Institut A 130 000. 178 508,67 48 508,67 16. Propædeutisk kursus i fysiologi (Medicinsk- fysiologisk Institut C) 0. 1 229,76 1 229,76 17. Vederlæggelse af udefra kommende lærere m.v. ved kursus i de for medicinen basale videnskaber 40 000. 21 987,84 18 012,16 18. Toksikologisk konsulent ved Farmakologisk Institut 15 000. 14 100,00 900,00 19. Øpgaverettelse ved 1. del af juridisk embedseksamen 75 000. 57 432,68 17 567,32 20. Præpædeutisk kursus i fysiologi (Medicinsk- fysiologisk Institut B) 155 000. 101 107,50 53 892,50 21. Propædeutisk kursus i biokemi (Biokemisk Institut B) 30 000. 45 924,20 15 924,20 22. Kursus i kemi t 160 000. 0. 160 000,00 Rådighedssum 1 509 000. 1 509 000,00 23. Vederlag til lærere for undervisning ved andre kurser 0. 197 565,99 197 565,99 24. Vederlag til lærere ved efteruddannelseskursus for psykologer 7 000. 0. 7 000,00 25. Vederlag til lærere ved efteruddannelseskursus for foredragsholdere ved romanske kollokvier 2 000. 1 000,00 1 000,00 26. Vederlag til lærere ved efteruddannelseskursus ved anglistiske kollokvier.... 2 000. 1 660,00 340,00 27. Undervisning ved Patologisk-analomisk Institut..... 0. 8 837,28 8 837,28 3. Vederlag til tjenestemænd i forbindelse med arbejde for fremmede rekvirenter. 1. Hygiejnisk Institut 10 000. 6 000,00 4 000,00 4. Vederlag for almanakstempling m.v 175 000. 179 050,91 4 050,91 5. Andre vederlag. 1. Honorering af uden for Universitetet stående videnskabsmænd for medvirken ved doktordisputatser, prisafhandlinger og ansættelse af universitetslærere 95 000. 61 224,50 33 775,50 2. Vederlag i forbindelse med afholdelse af konkurrencer 5 000. 0. 5 000,00 3. Vederlag for ekstra assistance ved undervisningen 350 000. 107 093,37 242 906,63 9. Øvrige vederlag 0. 4 737,15 4 737,15 Tillægsbevilling incl. P.L 1 016 400. 1 016 400,00 14 131 400. 12 544 612,34 1 586 787,66 XII 11. Tjenesterejser og befordring. Bevilling Kr. 1. Tjenesterejser i forbindelse med censur. ... 2. Tjenesterejser og befordring ved institutter m.v 3. Andre tjenesterejser Finanslov kr. 400.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 76.000 " 476 000. Regnskab Kr. 0. 51 505,06 382 530,63 127 170,17 I regnskabet mere mindre K. 0. Kr. 0. 561 205,86 85 205,86 Kontoen er sogt forhojet med 27.000 kr. mod besparelse på kontiene 53 og 59. Merudgiften herudover skyldes dels, at det ogede internationale samarbejde nodvendiggør storre rejseaktivitet og dels, at det stigende antal studenter medfører oget behov for bevillinger til ekskursionsrejser. Man er opmærksom på, at finansministeriets forudgående tilslutning til merudgiftens afholdelse burde være indhentet. 13. Særlige ydelser. Bevilling Regnskab Kr. Kr. 0. 1. Uniformstilskud til betjente 16 000. 24 081,35 2. Flyttegodtgørelse 10 000. 3 871,83 3. Særlige ydelser i ovrigt 4 000. 3 064,00 Tillægsbevilling incl. P.L 2 000. 14. Uddannelse af personale. 1. Rejseunderstottelse for universitetslærere 2. Kursusuddannelse m.v Tillægsbevilling incl. P.L I regnskabet mere mindre Kr. 0. Kr. 0. 8 081,35 6 128,17 936,00 2 000,00 32 000. 31 017,18 982,82 Bevilling Kr. 111400. 15 000. 6 300. Begnskab Kr. 0. 115 699,60 26 486,08 I regnskabet mere mindre Kr. 0. Kr. 0. 4 299,60 11 486,08 6 300,00 132 700. 142 185,68 9 485,68 21. Kontorholdsudgifter. Bevilling Kr. Kontorholdsudgifter: 1. Konsistorialkontoret 470 000. 2. Stipendiebestyrelsen 50 000. 3. Almanakkontoret 20 000. 4. Trykning af blanketter m.v 60 000. 5. Øvrige kontorholdsudgifter 50 000. Tillægsbevilling incl. P.L 145 000. I regnskabet Begnskab mere mindre Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 666 875,91 54 966,77 25 372,09 63 011,20 72 303,81 196 875,91 4 966,77 5 372,09 3011,20 22 303,81 145 000,00 795 000. 882 529,78 87 529,78 X I I I 22. Publikationer. I regnskabet mindre Kr. 0. 1. Studievejledninger, lektionskatalog m.v.... 274 174,69 825,31 2. Universitetets almanak 3. Publikationer fra Det arnamagnæanske institut 4. Trykning af publikation af arbejder vedrorende Grønlands geologi 5. Publikationer fra Institut for navneforskning 6. Publikationer fra Institut for dansk dialektforskning 7. Publikationer fra Geografisk institut 61,28 Publikationer fra Historisk Institut 2 177,{ 9. Publikationer fra Psykologisk Laboratorium 21,00 10. Andre publikationer, herunder »Meddelelser fra Kobenhavns Universitet« og årbog for Kobenhavns Universitet Tillægsbevilling incl. P.L 66 700,00 511 700. 507 483,39 4216,61 Bevilling Kr. 275 000. 50 000. Regnskab Kr. 0. 274174,69 72 118,54 mere Kr. 0. 22 118,54 9 000. 9 269,33 269,33 3 000. 3 000,00 0. 15 500. 22 336,50 6 836,50 7 000. 6 000. 2 500. 7 000,00 5 938,72 322,14 0. 2 000. 1 979,00 75 000. 66 700. 111 344,47 36 344,47 24. Tjenesteydelser. Bevilling Kr. O. 1. Vagttjeneste og rengoring udfort af selskaber 2 259 902,61 2. Tuberkuloseundersøgelser aT studerende .. 21 876,40 3. Duplikering udført af bureauer for medlemmer af den akademiske lærerforsamling 2 100,47 4. Andre tjenesteydelser 873 307,18 Finanslov kr. 2.100.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 300.000 2 400 000. 31. Vedligeholdelse af bygninger. Ordinær vedligeholdelse Særlige arbejder. Indretning af 9 auditørielokaler i ejendommen Krystalgade 27 54 197,80 Istandsættelse af tage over Astronomisk instituts mellembygning 99 252,25 St. Kannikestræde 11, udskiftning af tag m.v... 90 746,91 Medicinsk-anatomisk institut, delvis fornyelse af tagbelægning på nordfløjen 48 545,17 Omlægning og istandsættelse af zink- og skiferdækning på ejendommen. Set. Pedersstræde 19 69 738,30 At overfore . . . 362 480,43 I regnskabet Kr. O. Kr. 0. 3 157 186,66 757 186,66 Regnskab Kr. 0. 1 956 296,03 1 956 296,03 XIV Regnskab Kr. 0. Overfort... 362 480,43 Istandsættelse af vinduer i ejendommen Fredericiagade 18—Bredgade 60 28 775,72 Istandsættelse af lokalerne Niels Hemmingsensgade 23,1 til Institut for klassisk filologi 3 951,98 Medicinsk-anatomisk institut, istandsættelse af diverse lokaler 57 295,06 Hovedistandsættelse af væksthusene i Botanisk Have ' 702 504,38 Til dækning af udgifter der vil være forbundet med at lade kgl. bygningsinspektor Nils Koppel yde bistand ved planlægning af Universitetets bygningsmæssige udvidelser .... 16 571,53 Opførelse af midlertidig barak til brug for Fysisk laboratorium II 81 339,56 1 252 918,66 Rekapitulation. I regnskabet Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. O. Kr. 0. Ordinær vedligeholdelse 1 956 296,03 Særlige arbejder 1 252 918,66 Finanslov kr. 2.714.000, tillægsbev. incl. P.L. + kr. 264.200 2 978 200. 3 209 214,69 231 014,69 35. Husleje. 1. Leje af bolig til portner ved Studiegården .. 2. Lejeafgift til Kommunitetet 3. Leje af lokaler i Kunstindustrimuseet til Musikvidenskabeligt institut 4. Leje af arealer på Skallingen og af lokaler i Esbjerg og Tonder til Skalling-laboratoriet 5. Leje af lokaler i ejendommen Haraldsgade- Lerso Parkalle til Geografisk Institut 6. Leje af lokaler i Helligåndshuset til Pastoralseminariet 7. Leje af lokaler i KFUM's ejendom, Rosenborggade 15 8. Øvrige lejeudgifter Tillægsbevilling incl. P.L 1 regnskabet Bevilling Kr. Regnskab Kr. 0. mere Kr. 0. mindre Kr. 0. 2 400. 112 000. 2 358,74 112 000,00 0. 41,26 6 700. 9 083,32 2 383,32 2 800. 1 340,00 1 460,00 586 400. 639 070,43 52 670,43 30 000. 30 000,00 0. 480 000. 499 700. 80 000. 586 127,00 229 334,49 106 127,00 270 365,51 80 000,00 800 000. 1 609 313,98 190 686,02 XV 53. Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar. Se oversigten side 24-31. De i oversigten på underkonto 6 »Forbrug af private tilskudsmidler« optagne bclob, der er anvendt til institutternes eller et af disses driftsformål, er ydet af nedennævnte institutioner, fonds m.v. Belobene er samtidig krediteret § 20.6.02.99. »Diverse indtægter«. Overfort fra Tilskud i Forbrugt i Overfort til 1966/67 1967/68 1967/68 1968/69 Kr. O. Kr. O. Kr. O. Kr. G. 2. Zoologisk Museum: Kobmand Poul Tholstrup 0. 70 000,00 70 000,00 0. Kosangas 0. 25 598,70 25 598,70 0. 3. Mineralogisk-geologisk Institut og Mineralogise Museum: Ingenior Ad. Clements legat 54 215,72 8 573,33 24 081,43 38 707,62 26. Zoofysiologisk Laboratorium A: National Research Council 2 378,91 2 758,74 5 137,65 0. Damon Runyon Memorial Fond 0. 13 836,15 5 261,81 8 574,34 42. Arvebiologisk Institut: Fonden til forskning af åndssvaghed 1 826,77 4 205,89 3 824,34 2 208,32 45. Neurofysiologisk Institut: Lily Foundation, Indianapolis, U.S.A 65 517,30 2 313,14 0. 67 830,44 Foundation Fund for Research in Psychiatri 66 826,25 2 359,35 0. 69 185,60 Michaelsen-fonden 7 593,57 27 556,51 29 140,72 6 009,36 50. Bornepsykologisk Klinik: Forskellige legater 500,08 0. 0. 500,08 66. Marinbiologisk Laboratorium: U.S. Department of The Navy 2 087,06 43 124,25 35 425,71 9 785,60 68. Institut for biologisk Kemi: Department of Health 16 116,93 190 267,71 177 932,98 28 451,66 69. Mikrobiologisk Institut: Diverse fondsmidler - 3 720,81 14 932,50 10 388,14 8 265,17 220 783,40 405 526,27 386 791,48 239 518,19 XVI I. Anriua 1. 2. 3. Materialer, Biblioteksherunder glasudgifter, Inventar og varer og boger, indinstrumenter kemikalier binding m.v. 21. 57. 74. 112. 132. 133. 11. 22. 52. 53. 60. 96. 110. 117. 130. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 18. 25. 27. 29. 35. 39. 40. 42. 45. 54. 61. 62. 63. 72. 98. 99. 100. Det teologiske fakultet. Teologisk laboratorium Institut for dansk kirkehistorie Økumenisk institut Religionssociologisk afd. af institut for dansk kirkehistorie Institut for bibelsk eksegese Institut for kirke- og missionshistorie Det rets- og statsvidenskabelige fakultet. Økonomisk institut Juridisk laboratorium Sociologisk institut Statistisk institut Kriminalistisk institut Retsvidenskabeligt forskningsinstitut Institut for skatteret Institut for international og intereuropæisk ret Institut for forvaltningslære Det lægevidenskabelige fakultet. Medicinsk-fysiologisk institut A Medicinsk-anatomisk institut A Patologisk-anatomisk institut Kirurgisk instrument- og bogsamling Farmakologisk institut Institut for medicinsk mikrobiologi Hygiejnisk institut Retsmedicinsk institut Dermatologisk klinik Medicinsk-historisk museum Biokemisk institut A Psykiatrisk laboratorium Den kliniske undervisning i epidemiske sygdomme Arvebiologisk institut Neurofysiologisk institut Laboratoriet for eksperimentel anæstesiologi.. Institut for eksperimentel medicin Institut f. eksp. endokrinologi Institut for eksp. kirurgi Øftalmopatologisk laboratorium Proteinlaboratoriet under institut for alm. patologi Medicinsk-fysiologisk institut B Biokemisk institut B At overfore ... . Kr. 0. 301,96 301,96 17 633,28 176,72 17 810,00 70 122,81 35 370,48 103 517,96 660,60 66 836,02 158 042,04 27 020,89 178 436,29 2 320,01 148 715,99 10 476,07 44 146,45 56 300,29 1 358,01 33 501,01 49 442,18 47 034,88 10 823,36 47 278,98 63 287,00 57 643,60 1 212 334,92 Kr. 0. 24 728,06 20 110,25 11 634,87 4 360,54 5 920,67 4 588,29 71 342,68 7 789,94 11 181,83 7 747,76 503,80 16 852,78 10217,54 3 507,29 19 846,79 4 257,33 9 073,79 11 328,14 1 111,81 2 121,27 18 475,09 7 355,06 113,08 2 412,99 4 162,64 6 304,67 5 772,49 12 678,79 7 206,87 10 778,66 180 800,41 Kr. 0. 1 141,80 5 552,56 1 128,50 7 822,86 32 189,98 37 525,28 35 259,47 — 19 354,13 5 877,30 19 587,95 11 225,42 7 225,23 4 511,65 26 083,88 13 226,79 3 369,51 — 1 527,38 696,30 4 152,79 325,10 148 750,32 73 387,84 23 782,01 31 090,21 54 903,81 95 595,94 193 284,05 17 507,07 126 762,35 4 266,49 28 004,34 507,25 74 294,14 34 127,45 214,50 4 937,67 5 726,20 51 095,40 35 910,22 44 841,89 21 225,23 34 033,29 882 109,51 XVII 4. 5. 6. 7. 9. Driftsudgifter Forsøgsdyr, KontorholdsForbrug af for tjenestefoder og bure udgifter private automobiler Andre udgifter Udgifter ialt tilskudsmidler og både Kr. G. Kr. O. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. — 8 625,73 .—. 15,40 34 510,99 — 9 328,04 — — — 35 292,81 — 3 452,72 — — — 15 087,59. — 9 521,40 — 15 010,44 —- 49,50 — — — 5 970,17 — — — — — 4 588,29 — 30 977,39 — — 15,40 110 460,29 15 374,99 1 193,23 103 916,76 — 768,94 — — — 36 028,41 — 17 374,82 — — 3 782,70 46 388,95 — 16 853,55 — — 377,65 48 221,29 — 13 217,92 — —- 1 941,13 26 895,93 — 17 965,98 — — 6 074,46 63 351,11 — 3 041,04 — -—. 477,53 6 888,08 — 1 856,85 — — 1 231,88 5 312,41 — 4 989,92 - — — — 9 467,81 ISf 91 444,01 — — 15 078,58 346 470,75 27 262,12 20 881,50 17 224,90 167 063,28 1 404,53 8 721,22 — — 5 309,88 93 078,15 19 321,86 42 592,08 — — 9 125,99 237 209,46 — — — — — 1 164,40 34 012,36 28 861,04 — — 1 128,40 243 286,54 13 303,12 42 505,49 — — 36 770,91 454 123,15 1 973,74 41 258,06 — — 18 506,60 109 773,65 9 049,58 130 371,84 — — 34 503,36 498 970,21 — 222,75 — — — 4 480,08 — 15 456,78 — — 2 922,05 34 039,12 27 683,07 25 068,73 — — 11 539,11 252 339,38 — 6 900,05 — — — 18 995,18 — 2121,27 3 076,22 68 684,97 3 824,34 — 38 516,24 251 017,45 14 341,15 20 521,98 29 140,72 — 6 806,38 168 593,03 317,60 — — — — 2 003,19 29 300,81 9 395,38 — — 1 727,36 81 275,22 4 162,15 5 323,60 — — 2 983,95 71 800,72 61 382,42 18 419,97 — — 10 319,83 194 557,17 — 20 141,75 — — 1 834,31 74 482,13 — 6 771,16 3 260,90 114 831,72 13 953,26 19 205,47 — — 2 856,28 127 734,11 3 386,45 17 062,15 — — 4 702,06 127 606,21 263 930,44 548 365,97 32 965,06 — 210 038,51 3 330 544,82 XVIII 1. Materialer, herunder glasvarer og kemikalier 2. Biblioteksudgifter, bøger, indbinding m.v, 3. Inventar og instrumenter 105. 106. 107. 109. 111. 127. 128. 129. 136. Overfort... Medicinsk-anatomisk instilut B Medicinsk-anatomisk institut C Med.-anatom, inst. fælles Institut for biofysik Institut for eksp. transplantations- og immunbiologi Medicinsk-fysiologisk inst. C Biokemisk institut C Institut for medicinsk kemi Fællesafd. i Bådmandsgade Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 1 212 334,92 180 800,41 882 109,51 22 139,61 7 043,76 96 636,74 81 048,14 8 638,71 26 550,22 77 701,27 21 001,72 9 201,85 17 947,75 8 837,35 27 981,13 87 199,31 7 475,41 20 059,82 6 000,16 5 142,58 8 859,52 10 996,36 1 054,14 16 618,36 32 913,24 48,30 2 035,58 1 172,51 4 859,59 — 1 549 453,27 Det filosofiske fakultet. 13. Psykologisk laboratorium 14. Filologisk laboratorium 15. Institut for klassisk og nærorientalsk arkæologi 16. Ægyptologisk laboratorium 17. Historisk institut 24. Filosofisk Laboratorium 32. Musikvidenskabeligt institut 41. Kunsthistorisk laboratorium 43. Studiesalen for græsk papyrologi 47. Forhistorisk-arkæologisk inst 48. Institut for lingvistik 50. Bornepsykologisk klinik 56. Slavisk institut 58. Arnamagnæansk institut 64. Laboratoriet for metrik og foredragslære 71. Institut for græsk og latinsk middelalderfilologi 73. Institut for indisk filologi 75. Østasiatisk institut 76. Institut for europæisk folkelivsforskning .... 77. Institut for samtidshistorie og statskundskab . . 83. Assyriologisk institut 84. Centralasiatisk institut 85. Institul for navneforskn 86. Institut for dansk dialektforskning 87. Teaterhistorisk institut 93. Iransk bibliotek 103. Færøsk laboratorium 104. Bomansk studiesal 114. Institut for klinisk psykologi 113. Institut for fonetik 115. Sproglaboratoriet 116. Institut for klassisk filologi • • • • 118. Inst. for alm. litteraturvidenskab At overfore . . 25,00 826,42 14 256,32 1 396,90 378,10 5 958,00 3 375,04 294,69 21 184,45 39,60 1 883,91 2 387,14 916,18 10,00 4 070,75 8 928,40 219,62 1 568,75 218,35 1 173,35 3 695,05 7 098,42 46,25 50,63 244 901,97 1 090 052,73 21062, 87 876, 6 564, 26 162, 37 670, 13 738, 27 595, 12 096, 3 105, 31711, 8 750, 2 380, 9 728, 16 543, 3 391, 8 159, 7 405, 46 143, 11257, 19 439, 14 128, 9 286, 3 348, 5 341, 3 698, 6 396, 2 230, 1 355, 339, 2 558, 1 121, 820, 29, 31 72 87 72 33 20 05 36 54 06 13 93 09 81 00 29 32 78 63 86 30 64 38 ,98 ,46 00 ,47 ,87 ,99 ,61 ,88 ,43 ,00 51 796,74 2 519,91 1 325,95 2 176,70 9 612,81 9 838,11 23 123,00 6 671,33 1 904,67 3 071,51 2 138,15 8 707,10 3 736,26 3 451,25 139,15 2 118,88 27 706,39 26 807,45 200,84 212,64 9961,10 7 911,58 1 968,16 9 569,83 23 698,78 2 444,98 747,55 75,27 80 001,32 451 439,01 243 636,09 XIX 4. 5. 6. 7. 9. Driftsudgifter Forsøgsdyr, KontorholdsForbrug af for tjenestefoder og bure udgifter private automobiler Andre udgifter Udgifter ialt tilskudsmidler og både Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 263 930,44 548 365,97 32 965,06 210 038,51 3 330 544,82 1 199,00 4 545,73 3 457,13 135 021,97 286,25 29 678,46 — 5 985,56 152 187,34 15 526,69 70 667,31 — 16 854,39 210 953,23 — 8 265,68 — — 6 158,76 69 190,67 21 183,29 9 602,92 4 604,45 150 125,20 612,40 12 235,11 — — 30 752,73 63 602,50 1 297,46 2 453,74 — — 572,90 32 992,96 — 18 026,20 — — 3 656,29 56 679,61 — — — 79,00 6 111,10 304 035,53 703 841,12 32 965,06 282 159,72 4 207 409,40 87 752,50 5 329,85 165 941,40 — 852,71 — — 426,15 91 700,49 — 1 251,61 — — 9142,43 — 2 464,77 ^ — 533,37 32 163,98 — 12 114,78 — — 413,49 74 067,73 — 9 577,30 — — 3 406,49 37 957,00 — 9 232,25 — — 1 616,03 61 944,43 — 2 588,44 — — 804,64 28 118,77 — — — — 3 105,54 — 754,81 — — 2 530,31 34 996,18 — 2 710,75 — — 94,80 13 460,35 — 27 241,05 — — 7 796,93 43 865,46 — 2 556,73 — — 1 877,00 16 594,66 — 3 500,02 — — 2 329,34 52 264,72 — 1 038,95 — — — 8 166,21 — 2 214,16 — — 497,48 14 361,78 —. 86,50 — — — 7 630,97 — 7 669,59 — — 20,44 57 836,60 — 5 275,19 — — 255,18 46 881,53 — 39 432,02 — — 3 895,43 90 490,94 — 7 808,15 — — 89,20 22 226,49 — 1 292,00 — — 256,20 11 057,48 — 12 213,08 — — — 19 632,21 — 9 310,96 — — 660,07 34 202,51 — — — — 579,45 12 409,11 — — — — — 6 396,00 — 204,50 — — — 4 003,72 15,70 7 501,70 — — 117,03 11 176,81 — 6 856,32 — — 590,15 18 529,64 — 6 719,78 — — 1 299,76 37 971,98 — 3 825,93 — — 1 716,74 16 207,95 — 2 424,31 — — 76,01 4 114,55 — 1 457,97 — — 934,25 2 547,12 15,70 277 928,83 — — 38 145,79 1 091 166,74 XX 1. 2. 3. Materialer, Biblioteksherunder glasudgifter, Inventar og varer og boger, indinstrumenter kemikalier binding m.v. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Overfort. . . . 80 001,32 451 439,01 243 636,09 119. Engelsk institut 474,35 615,04 2 398,50 120. Institut for eskimologi — 7 005,85 12 375,77 121. Institut f. folkemindevidenskab 818,24 6 956,77 5 165,33 122. Institut for germansk fdologi 465,08 1 679,57 2 069,67 123. Institut for nordisk filologi 646,62 6 556,52 17 426,01 124. Institut for semitisk filologi — 8 923,65 — 125. Institut for teoretisk pædagogik — 645,15 — 131. Økonomisk-historisk institut — — 21 881,54 134. Institut for kultursociologi 2 050,15 4 718,73 82 405,61 485 871,71 Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet. 1. Botanisk have 2. Zoologisk museum 3. Mineralog.-geolog, institut 4. Kemisk laboratorium 111 5. Astronomisk observatorium Geografisk institut Institut f. sammenlign, anatomi og zoologisk teknik Matematisk institut Zoofysiologisk laboratorium A Forsikringsmatematisk laboratorium Niels Bohr instituttet Fysisk laboratorium I Fysisk laboratorium II Gymnastikteoretisk lab. A Kemisk laboratorium IV Havbiologisk laboratorium Ferskvandsbiologisk laboratorium Genetisk institut Institut for teoretisk meteorologi 51. Arktisk station på Disko 55. Zoofysiologisk laboratorium B 59. Institut for almen zoologi 65. Observatoriet i Brorfelde 66. Marinbiologisk laboratorium 67. Plantefysiologisk laboratorium 68. Institut for biologisk kemi 69. Mikrobiologisk institut 78. Institut for systematisk botanik 79. Institut f. planteanatomi og cytologi 80. Institut for sporeplanter 81. Botanisk museum 82. Botanisk centralbibliotek 88. Niels Bohr instituttet, Bisø 19. 20. 23. 26. 28. 30. 31. 33. 34. 36. 37. 38. 46. 49. At overføre. 74 336,17 62 379,98 82 884,16 74 689,63 14 280,63 38 098,37 43 604,63 87 353,32 44 817,09 246 612,86 103 111,06 143 846,78 11701,48 67 971,37 48,65 11 398,66 62 512,54 5,93 1 148,01 48 947,04 19 568,64 57 541,77 4 440,16 35 998,75 71 938,30 79 905,31 17 822,19 20 894,73 7 460,57 20 044,86 861,97 493 156,74 2 374,22 309 671,64 70 857,90 2 049 382,35 50 479,18 19 028,98 73 264,79 220 686,53 31 018,03 55 214,53 14 913,18 35 748,84 i 25 939,05 21 452,12 i 4 884,07 2 643,35 | 62 917,26 132 382,28 15 096,43 24 261,07 4 447,52 — 118 266,44 717 212,64 25 315,06 83 319,46 29 136,30 47 929,01 3 060,16 8 176,42 24 129,54 138 161,82 1 410,50 4 337,26 10 860,86 16 543,57 18 152,82 48 025,67 6 349,49 481,05 2 527,79 22 995,72 8 271,15 39 384,61 10 330,33 14 367,69 i 11 354,04 2 896,61 30 258,87 20 147,47 14 368,13 126 940,60 12 512,15 38 595,56 18911,55 30 080,21 8 552,94 19 893,92 1 2 562,69 42 593,26 1 973,11 13 292,66 2 497,62 19 195,35 90 155,81 10 940,25 14 310,44 73 200,52 750 601,52 2 120 986,93 XXI 4. 5. i 6. 7. 9. Forsogsdyr, foder og bure Kontorholdsudgifter Forbrug af private tilskudsmidler Driftsudgifter for tjenesteautomobiler og både Andre udgifter Udgifter ialt Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 15,70 277 928,83 — 38 145,79 1 091 166,74 1 994,14 202,77 5 684,80 — 3 742,71 — -—- 5,50 23 129,83 — 1 492,77 — — — 14 433,11 — 3 005,21 — — 65,65 7 285,18 .— 3 289,04 — — — 27 918,19 — — — — —- 8 923,65 — 146,10 — — — 791,25 — 356,18 — — 129,00 22 366,72 — 6 559,77 — — — 13 328,65 15,70 298 514,75 — — 38 548,71 1 215 028,12 367,00 32 594,04 7 418,70 37 403,44 225 351,47 552,81 120 045,19 95 598,70 20 508,36 94 719,84 463 313,04 — 88 050,61 24 081,43 7 170,38 11 655,52 507 793,42 — 42 789,82 — — 7 624,38 211 336,39 14 929,53 ' — —. 9 730,53 89 602,71 — 41 663,20 — 15 401,96 4 165,71 146 720,41 8 402,15 9 474,17 2 700,54 71 708,91 — 7 574,91 —. — 351,04 290 578,81 9 912,31 11 120,06 10 399,46 — 9 897,14 125 503,56 — 99,00 — — — 4 546,52 — 269 322,46 .—• — 55 949,51 1 407 363,91 — 17 572,47 —. — 1 327,32 230 645,37 — 12 710,57 1 s,« — 4 202,59 237 825,25 7 733,50 3 851,41 — — 356,55 34 879,52 13 898,13 — — 9 398,98 253 559,84 — 98,35 — — 43 995,56 49 890,32 — 16 078,79 — 8 223,21 6 159,54 69 264,63 1 102,25 21 146,74 — 4162,90 12 801,82 167 904,74 — 4 674,94 — — 328,32 11 839,73 — 648,25 — 15 667,87 5 043,11 48 030,75 4 771,00 12 584,81 — — 464,73 114 423,34 303,67 7 552,41 .—- — 12 224,60 64 347,34 — 17 747,39 — 2 634,95 11 238,68 103 413,44 — 18 698,09 35 425,71 32 294,01 2 508,46 143 772,77 33,25 25 988,87 — 9 032,30 8 629,31 220 991,21 4 698,13 13 021,26 177 932,98 — 14652,17 333 350,55 70,00 13 397,61 10388,14 — 5 976,70 158 729,52 — 10 554,91 — 4 166,04 2 155,55 63 145,55 — 10 845,61 .—. — 1 408,29 78 304,58 — 8 292,35 —. — 884,63 31 903,32 — 26 258,93 — — 4 983,69 72 980,45 — 21 150,51 •— — 2 612,09 125 720,63 — 60 625,83 — 4 036,08 8 062,21 653 391,82 37 946,07 975 061,22 353 826,42 130 716,76 393 612,55 6 812 133,82 XXII 1. Materialer, herunder glasvarer og kemikalier Biblioteksudgifter boger indbinding m.v. 3. Inventar og instrumenter Overført. 89. Institut for matematisk statistik 90. Kemisk laboratorium I 91. Kemisk laboratorium II 92. Kemisk laboratorium V 94. H. C. Ørsted instituttet. Fælles 97. Gymnastikteoretisk lab. B 101. Institut for fysisk oceanografi 102. Institut for etnologi og antropologi 108. Institut for geofysik 126. Institut for biologisk kemi B Diverse. Rådighedssum til afholdelse af særlige udgifter: 1. Undervisningsmidler 2. Forstærkeranlæg til store juridiske ovelsessal.. 3. Tekniske installationer, Park teatret 4. Anlæg til daglysprojektion, Gråbrodreannex . 5. Hojtaleanlæg til auditorium II, Sølvtorvskomplekset 7. Studenterrådet, 3 skrivemaskiner 8. Filosofisk fakultet, inventar 9. Auditoriet Vartov, lamper 10. Dr. Louises børnehospital, undervisningsapparatur 11. Studiegårdens kaffestue, reparation af stole .. 12. Universitetsfirkanten, trækgardiner 13. Bispetorv - Alexandersal, vægtavler 14. Rigshospitalets neuromedicinske afd., 3 Zeiss planaschomat objektiver 15. Lokalekontoret, Kobenhavns universitet, elregnemaskine 16. Universitetets matrikel, 20 skabe 17. Sølvtorvskompleks, højtaleranlæg og lysbilledlærred 18. Museumshuset m.v., 3 filmlærreder 19. Læremiddelfonden, ofTsetmaskiner 21. Herluf Winges legat, istandsættelse af stuehus m.v Rekapitulation. Det teologiske fakultet Det rets- og statsvidenskabelige fakultet Det lægevidenskabelige fakultet Det filosofiske fakultet Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet. Diverse Kr. 0. 2 049 382,35 378,95 98 588,73 266 614,18 108 084,42 138 331,34 8 852,51 3 456,18 26,00 4581,71 16 095,89 2 694 392,26 108 620,31 618,60 109 238,91 301,96 17 810,00 1 549 453,27 82 405,61 2 694 392,26 109 238,91 Kr. 0. 750 601,52 18 141,82 32 500,16 55 622,58 28 939,86 1 371,97 696,17 14 786,33 9 012,00 14 350,45 352,91 926 375,77 4 453 602,01 13 362,95 591,75 13 954,70 71 342,68 148 750,32 244 901,97 485 871,71 926 375,77 13 954,70 Kr. 0. 2 120 986,93 9811,75 34 002,09 34 938,45 65 905,94 18 633,31 8 991,52 16 012,98 256,92 179,91 8 229,31 2 317 949,11 4 514,70 1 800,00 1 853,96 4 871,47 34 103,05 1 548,66 76,63 6 413,00 2 499,47 2103,13 1 246,29 2 773,65 13 297,84 3 701,25 703,50 39 323,10 120 829,70 1 891 197,15 7 822,86 73 387,84 1 090 052,73 309 671,64 2 317 949,11 120 829,70 3 919 713,88 XXIII 4. 5. 6. 7. 9. Forsøgsdyr, foder og bure Kontorholdsudgifter Forbrug af private tilskudsmidler Driftsudgifter for tjenesteautomobiler og både Andre udgifter Udgifter ialt Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 37 946,07 975 061,22 353 826,42 130 716,76 393 612,55 6 812 133,82 8 727,50 525,18 5 209,79 8 058,34 17 504,75 28 361,05 139 278,26 2 637,87 8 708,24 9 743,63 4 494,88 4 781,01 — 5 390,84 12 654,38 5 655,02 7 497,11 4954,11 721,05 3 130,35 2,75 1 755,53 38 933,15 185 803,70 380 334,98 238 788,38 302 568,99 30 626,62 46 094,08 19 038,55 23 609,70 31 739,83 47 198,75 1 203 839,04 353 826,42 130 716,76 435 373,69 8 109 671,80 — — — — 121 983,26 4 514,70 1 800,00 1 853,96 — — — — 4871,47 34 103,05 1 548,66 76,63 — — — 7 623,35 2 499,47 2 103,13 1 246,29 — — — — — 2 773,65 — 2 956,80 — — 2 956,80 13 297,84 — — — — 3 701,25 703,50 39 323,10 — — — — 2 852,45 2 852,45 — 2 956,80 — — 2 852,45 249 832,56 304 035,53 15,70 47 198,75 30 977,39 91 444,01 703 841,12 298 514,75 1 203 839,04 2 956,80 32 965,06 353 826,42 130 716,76 15,40 15 078,58 282 159,72 38 548,71 435 373,69 2 852,45 110 460,29 346 470,75 4 207 409,40 1 215 028,12 8 109 671,80 249 832,56 351 249,98 2 331 573,11 386 791,48 130 716,76 774 028,55 14 238 872,92 XXIV II. Overordentlige anskaffelser. Til overordentlige anskaffelser er ialt bevilget kr. 9.779.800. [finanslov kr. 6.800.000, tillægsbevilling incl. P.L. kr. 2.979.800.]. Belobet er anvendt således: Det rets- og statsvidenskabelige fakultet. Kr. 0. 47. Statsvidenskabelig afdeling, stålskab 3 995,00 82. Kriminalistisk institut, elektronisk regnemaskine 33 715,00 Det lægevidenskabelige fakultet; 1. Medicinsk-fysiologisk institut A, værktøjsmaskiner 270 118,84 2. Medicinsk-fysiologisk institut B, apparatur 50 125,23 3. Biokemisk institut A, apparatur 200 921,73 5. Medicinsk-anatomisk institut, apparatur 88 774,84 6. Farmakologisk institut, apparatur 322 377,28 7. Betsmedicinsk institut, apparatur 39 934,73 8. Neurofysiologisk institut, apparatur 71 500,00 9. Institut for eksperimentel endocrinologi, apparatur 142 887,10 10. Institut for eksperimentel immunologi, apparatur 590 382,67 11. Proteinlaboratoriet, Titanium rotor 31761,81 34. Medicinsk-anatomisk institut C, apparatur 636 905,90 35. Medicinsk-anatomisk institut A og B, apparatur 238 529,36 36. Medicinsk-anatomisk institut, skeletter 35 948,48 37. Medicinsk-anatomisk institut, apparatur 71 242,65 38. Medicinsk-fysiologisk institut A, apparatur 562 917,50 42. Medicinsk-fysiologisk institut B, specialapparatur 275 593,63 44. Biokemisk institut A og B, infrarød spektrograf 235 306,26 48. Patologisk-anatomisk institut, kursusmikroskoper, taburetter 119 886,75 50. Biokemisk institut A, spektrøfotometer og udstyr, elektronregnemaskine 158 498,80 51. Biokemisk institut B, Cuvette automatik 77 061,03 52. Medicinsk-anatomisk institut, mikroskop, mikrotom 20 369.07 53. Betsmedicinsk instilut, køleskabe 9 718,67 54. Neurofysiologisk institut, elektrisk apparatur øg inventar, Minitir m.v 62 825,08 55. Arvebiologisk institut, grundudstyr til gendiagnøstisk afd 302 218,77 56. Institut for biofysik, Tri-Carbspectrometer 129 203,67 74. Neurofysiologisk institut, Datamat 294 345,54 75. Medicinsk-anatomisk institut B, ultramdkrotom 28 429,50 79. Rigshospitalets gynækologiske afdeling, forskningsapparatur 37 503,63 93. Biokemisk institut A og B, audiovisuelt udstyr 10 108,55 Det filosofiske fakultet. 41. Arnamagnæansk institut, kassetter og indbinding 25 198,28 72. Filosofisk fakultet, audiovisuelt udstyr 28 569,57 78. Økonomisk-historisk institut, reoler - 20 817,91 80. Musikvidenskabeligt institut, flygel — pianoer 31 706,50 81. Institut for klassisk filologi, stålskab, skrivemaskine, indbinding af boger . . 10 639,50 89. Institut for almindelig litteraturvidenskab, duplikator og fotokopieringsmaskine 1 523,50 Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet. 12. Botanisk museum, mikroskoper og herbarieskabe 140 974,37 13. Institut for systematisk botanik, mikroskoper og udstyr 165 379,01 14. Zoologisk laboratorium 139 695,09 15. Zoofysiologisk laboratorium A og B, ovelsesmateriel 94 840,65 17. Institut for almen zoologi, udstyr, grundbibliotek og apparatur 42 910,33 19. Ferskvandsbiologisk laboratorium, håndbøger og indbinding, drejebænk, spektrograf 27 337,02 20. Genetisk institut, apparatur, integrator, mikrovægt m.v 400 ^02,24 21. Mineralogisk-geologisk institut, instrumenter, indbinding, grundudstyr, fotoudstyr.. . 299 753,43 At overføre .... 6 582 854,47 XXV Kr. 0. Overfort.. 6 582 854,47 22. Gymnastikteoretisk laboratorium A, apparatur 11 054,66 23. Geografisk institut, indbinding, flyvefotoarkiv og apparatur 49 433,04 24. Astronomisk observatorium, astrofotometer 84 619,58 25. Fysisk laboratorium I, ovelsesajiparatur 18 478,19 26. Fysisk laboratorium II. ovelsesapparatur 338 965,97 28. Kemisk laboratorium III, apparatur, svejseanlæg 116 450,40 29. Kemisk laboratorium IV, apparatur m.v 300 393,71 30. Institut for geofysik, instrumenter 67 286,62 31. Kemisk laboratorium V, kernemagnetisk apparatur 604 531,03 32. Institut for planteanatomi og cytologi, anskaffelser i forbindelse med indretning af nye lokaler, vandingsanlæg, maskiner 88 021,78 39. Mineralogisk-geologisk institut, laboratorieudstyr 108 299,49 40. Marinbiologisk laboratorium, motorbåd, udrustning 125 433,78 43. Institut for etnologi og antropologi, diverse anskaffelser 27 973,41 46. Fysisk oceangrafi, udrustning til værksted og samtaleanlæg, strømmålere, værkstedsudstyr 201 808,48 58. Botanisk museum, mikroskoper 32 746,23 59. Botanisk centralbibliotek, fotoudstyr 3 993,55 60. Institut for sporeplanter, mikroskoper 230 266,80 61. Havbiologisk laboratorium, mikroskoper 44 289,30 62. Mineralogisk-geologisk institut, mikroskoper og apparatur 124 531,58 63. Geografisk institut, kortsamling 20 301,05 64. Fysisk laboratorium I, etablering af nye øvelser og apparatur 45 406,19 65. Kemisk laboratorium III, udbygning af laboratorium for undervisningsforsøg 24 755,50 66. Matematisk institut, 5 regnemaskiner, tilbehør til GIER 241 969,75 67. Institut for geofysik, inventar og kontormaskiner, instrumenter 13 245,41 69. Kemisk laboratorium II, apparatur til gaschromatomatisk elementær analyse 77 880,00 70. Plantefysiologisk laboratorium, ovelsesapparatur 274 874,49 83. Kemisk laboratorium II, infrarød spektrograf 59 764,90 84. Institut for sammenlignende anatomi, fotoudstyr, tegneapparatur, undervisnings- og forskningsudstyr T 77 617,55 85. Zoofysioiogisk laboratorium A, gammaspektrometer 59 985,00 86. Zoofysiologisk laboratorium A og B, udstyr 145 552,74 87. H. C. Ørsted indtituttet, gnistbearbejdningsmaskine 177 922,10 88. Institut for biologisk kemi, gammatæller 6 050,00 92. Arktisk station, mikroskop 7 687,25 Diverse. 76. Konsistorialkontoret, telefonanlæg 26 049,00 90. Købmagergade 50, 2 overhead projektors 3 803,80 91. Lærermiddelfond, skæremaskine m.v 15 135,10 96. Materialeforvaltningen 4 923,13 501.Diverse anskaffelser 396 165,57 10 840 520,60 I regnskabstallet er includeret kr. 386.791,00, der udgør forbrug af private tilskudsmidler. Et tilsvarende belob er taget til indtægt på § 20.6.02.99. Diverse indtægter. 56. Ekstraordinære vedligeholdelses- og driftsudgifter. I regnskabet Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Indbinding af bøger i Argnamagmæansk institut 15 000. 17 245,80 2 245,80 Tillægsbevilling incl. P.L 2 200. 2 200,00 17 200. 17 245,80 45,80 XXVI 59. Diverse driftsudgifter. I regnskabet Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 1. Ekskursioner for de universitetsstuderende i naturhistorie og geografi 112 000. 104 716,77 7 283,23 2. Ekskursioner for studerende under Det filosofiske fakultet 30 000. 25 711,79 4 288,21 3. Øbligatoriske kurser for studerende i geologi og geografi samt zoologi og botanik ... . 170000. 153005,12 16994,88 4. Dissektionskurser i udlandet for lægevidenskabelige studerende 280 000. 238 806,30 41 193,70 5. Undervisning i fodselsvidenskab 1 000. 0. 1 000^00 6. Botaniske undersøgelser i Grønland 30 000. 30 458,00 458,00 7. Mineralogisk-geologisk instituts skolesamlingstj eneste 35 000. 18 367,43 16 632,57 8. Feltarbejde for hovedfagsstuderende i geologi 35 000. 28 010,97 6 989,03 9. Andre druftsudgifter 0. 5 424,64 5 424,64 Tillægsbevilling incl. P.L 70 000. 70 000,00 763 000. 604 501,02 158 498,98 64. Tilskud til kollegier, studenterfaciliteter m.v. I regnskabet Tilskud til kollegier: Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 1. Studentergården 146 000. 175 831,65 29 831,65 2. Kvinderegensen 94 500. 111 321,52 16 821,52 3. Valkendorfs Kollegium 34 000. 39 994,38 5 994,38 4. Elers Kollegium 32 000. 50 475,53 18 475,53 5. Borchs Kollegium 23 000. 31 326,36 8 326,36 6. Hassagers Kollegium 16 600. 24 300.00 7 700,00 7. Brændselstilskud 27 500. 29 268,40 1 768,40 Andre tilskud: 1. Tilskud til middagsbespisningen 150 000. 150 000.00 0. 2. Tilskud til studenternes spisestuer 8 000. 8 000.00 0. 3. Tilskud til studenternes sports- og foreningsliv 9 900. 9 900.00 0. 4. Tilskud til Studenterrådets administration 16 000. 16 000.00 0. 5. Tilskud til driften af en læsestue på Universitetsbiblioteket for de lægevidenskabelige studerende 1 000. 1 221,14 221,14 6. Tilskud til udgivelse af et engelsksproget tidsskrift i forbindelse med Ugeskrift for Læger 31 500. 31 500.00 0. 7. Forrentning af Kommunitetets udlån til Dansk Studiefond 40 000. 40 000.00 0. Tillægsbevilling incl. P. L 96 700. 96 700,00 726 700. 719 138,98 7 561,02 65. Tilskud til stipendier, reiseunderstøttelser m.v. I regnskabet Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Stipendier og rejseunderstøttelser: 1. Vederlag til 114 kandidatstipendiater . . . 4 800 000. 4 662 739,59 137 260,41 At overfore . . 4 800 000. 4 662 739,59 137 260,41 XXVII I regnskabet Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. O. Kr. 0. Kr. 0. Overfort... 4 800 000. 4 662 739,59 137 260,41 2. Vederlag til 3 forskerstipondiater 214 500. 184 352,31 30 147,69 3. Vederlag til 83 universitetsadjunkter... . 4 360 000. 4 283 106,24 76 893,76 4. Nordisk stipendiatstilling 23 400. 24 292,80 892,80 5. Rejseunderstottelser for unge videnskabsmænd 208 800. 207 793,00 1 007,00 6. Understøttelse af unge videnskabsmænd 5 400. 1 600,00 3 800,00 7. Udsendelse af geologer til fremmede universiteter med formål at søge specialuddannelse som grønlandsgeologer 6 000. 6 000,00 0. 2. Tilskud til trykning af lærerbøger og afhandlinger : 1. Professorernes fritryk 80 000. 88 456,25 8 456,25 2. Tilskud til trykning af doktordisputatser 400 000. 329 918,06 70 081,94 3. Kob af guldprismedailler og godtgørelse for besvarelse af prisspørgsmål 33 000. 19 450,40 13 549,60 Tillægsbevilling incl. P.L 17 700. 17 700,00 10 148 800. 9 807 708,65 341 091,35 68. Erstatninger. Merudgiften skyldes, at Københavns universitet i 4 tilfælde har pådraget sig erstatningspligt. 92. Lejeindtægt. . Huslejer m.v. 1. Universitetets beboelsesejendomme i Set. Pedersstræde og Studiestræde 2. Universitetets beboelsesejendomme i Gråbrødreannekset 3. Førstesalen Vodroffsvej 8, der i øvrigt anvendes til Institut for dansk Kirkehistorie 4. Professorgården, St. Kannikestræde 11. 5. Refusion fra Universitetsbiblioteket for benyttelse af den af Universitetet ejede biblioteksbygning, derunder til forrentning og afskrivning på den i ejendommen anbragte kapital 6. Afgift fra Det kgl. geografiske Selskab for lokale i Haraldsgade 68-70 7. Lejeindtægt af »Nybrogaard«, Bagsværd 8. Lejeindtægt af ejendommen Dyrkob — Skindergade 9. Lejeindtægt af ejendommene Krystalgade 14-16, Fiolstræde 20-26 10. Lejeindtægt af Aabenraa-ejendommene 11. Lejeindtægt af ejendommen Fiolstræde 10—St. Kannikestræde 18 12. Lejeindtægt af ejendommen Skindergade 8 13. Lejeindtægt af ejendommene Frederi- 14. Øvrige huslejer m.v. At overføre. Bevilling Kr. Regnskab Kr. 0. 1 regnskabet mere mindre Kr. 0. Kr. 0. 47 000. 51 988,17 4 988,17 37 000. 47 781,67 10 781,67 8 500. 15 000. 5 527,56 15 677,83 677,83 2 972,44 70 000. 70 000,00 0. 2 400. 39 000. 1 200,00 46 491,70 7 491,70 1 200,00 7 000. 2 854,58 4 145,42 35 000. 37 000. 34 335,80 20 383,57 664,20 16 616,43 51 000. 47 203,69 3 796,31 13 000. 12 460,58 539,42 110 000. 42 000. 117 727,64 541 073,42 7 727,64 499 073,42 513 900. 1 014 706,21 530 740,43 29 934,22 XXVIII I regnskabet Bevilling Regnskab mere mindre Kr. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Øverfort 513 900. 1 014 706,21 530 740,43 29 934,22 2. Forpagtningsafgift m.m.: 1. Universitetets gods 48 000. 29 806,01 18 193,99 2. Universitetets fredskove 200. 0. 200,00 3. Godtgørelse til Hygiejnisk Institut fra Vitaminlaboratoriet 2 000. 2 000,00 0. 4. Forpagtningsafgift vedrorende ejendommen matr. nr. 1 dd og 1 ee Åker by og sogn 3 300. 0. 3 300,00 Tillægsbevilling 426 800. 426 800,00 994 200. 1 046 512,22 52 312,22 93. Salgsindtægter, afgifter, gebyrer m.v. 1. Adgangskort til kursus for embedslæger.. . 2. Salgsindtægter 3. Indtægt for arbejde udført for fremmede rekvirenter: 1. Farmakologisk institut for retskemiske undersøgelser 2. Institut for almindelig patologi for resistensbestemmelser m.v 3. Hygiejnisk institut for undersøgelse af drikkevand 4. Retsmedicinsk Institut for obduktioner og undersøgelser 5. Psykriatisk laboratorium for hjerneundersøgelser 6. Arvebiologisk institut for afgivelse af erklæringer vedr. svangerskabsundersogelse og sterilisation 7. Proteinlaboratoriet for elektroforeseundersøgelser 8. Mineralogisk-geologisk institut for levering af samlinger til gymnasieskoler m.v. 9. Universitetsparken for havearbejde.... 10. Andre institutter m.il 1. Astronomisk observatorium for pasning af ure; 2. Geografisk institut. Korsel med 2 automobiler i forbindelse med vade- og marskundersøgelser m.v 4. Kontingent til Studentergymnastikken Bevilling Kr. 1 000. 170 000. Regnskab Kr. 0. 0. 170441,84 I regnskabet mere mindre Kr. 0. Kr. 0. 1 000,00 441,84 32 000. 33 700,00 1 700,00 500 000. 715 488,00 215 488,00 45 000. 83 535,00 38 535,00 1 100 000. 1 224 784,67 124 784,67 16 000. 31 730,00 15 730,00 24 000. 15 088,20 8 911,80 150 000. 173 043,00 23 043,00 10 000. 32 000. 10 000. 17 953,82 37 965,30 1 000,00 7 953,82 5 965,30 9 000,00 0. -M 537,20 1 537,20 0. 50 000. 380 000. 1 825,62 88 697,05 1 825,62 38 697,05 380 000,00 2 520 000. 2 593 715,30 73 715,30 XXIX §30. Bevægelserne på statens formue- og kapitalkonti. I. Vedrorende aktiverne. A. Ejendomme og anlæg. 2.20. Undervisningsministeriet. 1. Afgang. ad 8, afhændelse af matr. nr. 11a og llq Bagsværd (Nybrogård). Som folge af at udstykningen af den pågældende parcel forst er approberet i finansåret 1968/69, er afhændelsen ikke berigtiget i finansåret 1967/68. Belobet vil blive sogt genbevilget i finansåret 1968/69. XXX Legater og stipendier. I. At Universitetskuratoriet forvaltedes pr. ultimo marts 1968 legatmidler til et belob af kr. 48.665.769,64 fordelt på 514 konti, foruden de til Soro Akademi horende legatmidler, der ultimo marts 1968 belob sig til kr. 479.633,21 fordelt på 9 konti. Kr. 0. Kr. 0. Legaternes kapitaler udgjorde pr. 1. april 1967 (exclusive Soro Akademis legater) 47 060 377,81 Nytilkomne legater i finansåret 1967/68: Kontorchef, cand. jur. Johs. la Cours mindelegat 25 000,00 Læge, frk. Inger Marie Nørregaards legat 109 920,50 Camilla og Arnoff Thomsens legat 28 912,25 Ditleff Zepelins mindelegat 30 317,08 Kaj Hanssons legat 73 123,12 Grosserer A. W. Galles legat 20 000,00 287 272,95 47 347 650,76 Anden tilvækst i legaternes formue i finansåret 1967/68 belober sig til 1 318 118,88 48 665 769,64 En konto under Kommunitetet er udgået. Slomanns legat II er sammenlagt med Slomanns legat L II. Ved de under Kobenhavns Universitets regnskabsområde horende institutioner forvaltedes pr. ultimo marts 1968 legatmidler til et belob af kr. 1.435.520,35. XXXI Kommunitetet. Driftsregnskab. Udgifter: Indtægter: Renter 408.786,27 Tilskud fra universitetet til forrentning af lån 40.000,00 Lejeindtægter 112.250,00 Fradrag til pensionering og fradrag til tjenestebolig 2.961,75 99 kommunitetsalumner 173.850,00 Kur og pleje 16.702,12 Regensens læseindretning samt til regensianeres deltagelse i sport 3.761,19 Andre understøttelser 7.000,00 Lønninger og honorarer til tjenestemænd 36.556,70 Lønninger og honorarer til ikke-tjenestemænd 21.441,02 Rengøring 247.608,35 Driftsudgifter for ejendomme og lokaler 136.454,82 Ordinær vedligeholdelse 58.243,26 Overordentlige bygningsudgifter 12.569,65 Skatter og afgifter 68.131,10 Inventar 2.525,33 Andre udgifter 9.355,17 Omordning af Regensens arkiv 1.710,00 Driftsunderskud 231.910,69 "795.908,71 795.908,71 Status pr. 31. marts 1968. Aktiver: Passiver: Faste ejendomme (ejendomsværdi: Kr. 5.261.100,00) 5.261.100,00 Panteobligationer (pålydende værdi) 1.905.542,91 Offentlige værdipapirer (nominel værdi) 6.963.800,00 Rentefri lån: Lån til Dansk Studiefond 631 144,59 Lån til Kvinderegensen 100.000,00 731.144,59 I mellemregning med Kobenhavns Universitet 135.232,09 Kapitalkonto 14.726.355,41 14.861.587,50 14.861.587,50