X. ÅRSBERETNING FRA DANSK-ISLANDSK FOND FOR ÅRET 1967 I året 1967 indkom til Dansk-Islandsk Fonds bestyrelse ialt 72 ansøgninger, hvoraf 64 blev bevilget. Liste over de bevilgede beløb: I. TIL STØTTE AF DEN ÅNDELIGE FORBINDELSE MELLEM LANDENE GuQmundur Jonmundsson ndd. på teknisk skole 800 Magnus Olafsson Stephensen do. 400 Gestur Einarsson do. 400 Steingrimus Dagbjartsson do. 400 Jon Gu5bjornsson do. 400 Bjorn Johansson do. 400 Bjorgvin Johansson do. 400 Magnus Sigurroddsson do. 400 RagnhilSur Bjarnadottir udd. på Lærerhojskolen 500 Valborg Baldvinsdottir do. 500 Ingolfur Thorkelsson do. 500 Johann Sigvaldason do. 500 H6r5ur Olafsson do. 500 RafnhilSur Johannesdottir do. 500 Margret Asolfsdottir do. 500 Petur ^orSarson do. 500 Gu8mun5ur Gunnarsson do. 500 Gizur Helgason do. 500 An5res DaviSsson do. 500 Lara Bjornsdottir udd. på sociale højskole 400 Magnus Tomasson udd. på Kunstakademiet 500 Hanne Signe Olsen rejse til Island 1.500 S. Kaulberg do. 1.000 Poul P. M. Pedersen do. 1.000 Transport. . . 13.500 Årsberetning fra Dansk-Islandsk Fond for året 1967 497 Transport. . . 13.500 Århus Studenterråd udveksling af kontaktstipendiater 1.000 Egill R. Fri51eifsson rejse til Danmark 1.000 II. VIDENSKÅBELIGE FORMÅL L.Ferdinand rejse til Island 1.200 16.700 III. STUDENTER Gu6jon 1. Stefansson stud. polyt 500 Gunnar Arnason - psyk 1.000 Pall Johannsson - polyt 1.000 Sverrir Nordfj6r5 - aet 1.000 Leifur Simonarsson - scient 1.000 Halldor Fridgeirsson - polyt 1.000 Sigurjon Jonsson - pharm 500 RagnheiSur Gestdottir - mag 1.000 Jon R. Sveinsson - pharm 1.000 Jakob Lindal Kristinsson - pharm 1.000 Hannes Haraldsson - pharm 1.000 Asbjorn Steinsson - pharm 1.000 Jonas Mattiasson - polyt 1.000 Agnar Olsen - polyt 1.000 Erlingnr Runolfsson - polyt 1.000 Loftur Arnason - polyt 1.000 Johann Bergthorsson - polyt 1.000 Borkur Thoroddsen - odont 1.000 Gunnar Helgason - odont 1.000 Sigurdnr Richter - scient 1.000 Kristinn Gunnarsson - pharm 1.000 Gudbjartnr Sturluson - pharm 1.000 'Olafur Kristinsson - pharm 1.000 Gudrun Oskarsdottir - pharm 1.000 Stefania Salomonsdottir - pharm 1.000 Thora Asgeirdottir - polyt 1.000 Gunnar Johannesson - polyt 1.000 Thordur Buason - polyt 1.000 Ragnar Ragnarsson - polyt 1.000 Tomas Tomasson - polyt 1.000 Gudbrandur SteinMorsson - polyt 1.000 Transport. . . 30.000 198 Universitetets årbog 1967-68 Sveinn Snæland Thrainn Finnbogason Hulda Sigurdardottir slud. polyt.. pharm pharm Transport. . . 30.000 1.000 1.000 1.000 33.000 tilsammen. . . 49.700 Bevillingerne, der er enstemmigt vedtagne, fordeler sig med 15.500 kr. til styrkelse af den åndelige forbindelse mellem landene og 34.200 kr. til fremme af videnskabeligt arbejde og understøttelse af islandske studenter. Konsistorium har valgt professorerne, dr. phil. Arne Noe-Nygaard (formand), dr. jur. W. E. v. Eyben og dr. phil. Kr. Hald, statsministeriet amtmand J. Elkjær Larsen og professor, dr. phil. Hakon Stangerup som medlem af fondets bestyrelse.