XII. Fondsstøtte (Bevillinger over 25.000 kr.) I. Forskningsrådene: Vedr. forskningsrådenes bevillinger til Københavns Universitet for kalenderåret 1978, som blev lovet oplyst centralt af rektor i indkaldelsesskrivelse af november 1978, beklager man at måtte konstatere, at Forskningssekretariatet ikke har set sig i stand til at udlevere materiale til affattelse af manuskript inden Årbogen gik i trykken i maj måned 1979 under henvisning til andet presserende arbejde. Man håber - hvis da dette er muligt - at bringe beretningen for 1978 fra forskningsrådene i Årbogen for kalenderåret 1979. I I . C a r l s b e r g f o n d e t : Biokemisk institut C: Til laboratorieassistance ved identificering og oprensning af transportproteiner involverede i aminosyretransporten i enterocyttens børstesøm (Ove Norén, Hans Sjostrom og Birte Svensson) 41.600 kr. Institut for medicinsk mikrobiologi: (Peter Ebbesen) 45.000 kr. Institut for systematisk botanik: Græsk bjergflora (professor, fil. dr. Arne Strid) 27.900 kr. Zoofysiologisk laboratorium C: Til anskaffelse af et højtryksvæskekromatografisystem til kvantitativ bestemmelse af komponenter involveret i hærdningen af insekters kutikula (professor, dr. phil. S. O. Andersen) 73.708 kr. I I I . Andre f o n d e : Arbejdsmiljøfondet: Institut for social medicin (Tage Søndergaard Kristensen) 378.000 kr. - Institut for social medicin (Finn Tiichsen) 162.718 kr. Arbetarskyddsfonden: Farmakologisk institut (professor, med. dr. Bertil Diamant) sv. kr. 90.000 kr. August & Thorkild Petersens legat: Farmakologisk institut (Lektor dr. med. Eva Steiness og cand. med. Stig WaldorfT) 26.255 kr. EF: Hygiejnisk institut (forskningskontrakt) (seniorstipendiat) Philippe Grandjean) 93.750 kr. EF's strålebeskyttelsesprogram: Patologisk-anatomisk institut (tumorbiologisk lab.) 41.220 kr. Idrættens forskningsråd: Gymnastikteoretisk lab. A -I- B: Til undersøgelse af lokal træningseflekt for regulering af ventilation og kredsløb under muskelarbejde 36.400 kr. Fondsstøtte 453 - Gymnastikteoretisk lab. A + B: Diverse aktiviteter 106.000 kr. Kai Hansens fonds forskerpris: Patologisk-anatomisk institut (Tumorbiologisk laboratorium) 150.000 kr. Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland: Zoologisk museum 40.000 kr. Kooperationens forhandlingsorganisation, Stockholm: Hygiejnisk institut (professor, med. dr. Bo Holma) 34.000 kr. Landsforeningen til kræftens bekæmpelse: Medicinsk-anatomisk institut A: Til støtte ved undersøgelser over lymfocyt-makrofagtumorcelleinteraktioner in vitro (M. Claésson) 38.500 kr. - Institut for medicinsk mikrobiologi (Peter Ebbesen) 160.000 kr. - I nstitut for medicinsk mikrobiologi (Bent Faber Vestergaard) 39.135 kr. - Patologisk-anatomisk institut (strålepatologisk lab.) 25.000 kr. - Patologisk-anatomisk institut (tumorbiologisk lab.) 141.500 kr. (Den) lægevidenskabelige forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland: Psykokemisk institut 30.000 kr. Lægevidenskabens fremme, fonden til: Institut for medicinsk mikrobiologi (dr. med. Allan Hornsleth og overlæge C. Mordhorst, Seruminstitutet) 50.000 kr. Løvens kemiske fabrik: Farmakologisk institut (Lektor, dr. pharm. Svend Norn og seniorstipendiat, cand. med. P. Stahl Skov) 44.512 kr. National institutes of health: Institut for social medicin (Marsden Wagner og professor Erik Holst) 492.500 kr. NATO research grant: Kemisk laboratorium IV: Til samarbejde med professor T. D. Bouman, Department of Chemistry, Southern Illinois LIniversity, Edwardsville, Illinois, USA 25.000 kr. NOVOS fond: Medicinsk-fysiologisk institut A (Bindslev, Christensen) 48.671 kr. - Mikrobiologisk institut: Til laboratorieassistance 42.500 kr. P. Carl Petersens fond: Farmakologisk institut (lektor, cand. med. Arne Geisler) 27.500 kr. - Psykokemisk institut 90.000 kr. Phillips fond af 1958: Fysisk laboratorium II til acceleratorprojekt 45.000 kr. - Kemisk laboratorium IV: Til undersøgelse af topografiske forandringer på overflader ved hjælp af scanningelektronmikroskopi med tilbygget accelerator til ionbeskydning (P. J. Møller) 45.000 kr. Rigsforeningen til gigtens bekæmpelse: Gymnastikteoretisk laboratorium A + B: Til laboratorieassistance 102.000 kr. Rumudvalgets følgeforskningsbevilling: Gymnastikteoretisk lab. A + B: Til projektet: Kredsløbets tilpasning til vægtløshed hos mennesket 702.766 kr. Stiftung Volkswagenwerk: Mikrobiologisk institut: Laboratorieass., instrumenter, kemikalier samt kandidatlønning) 188.762 kr. (Det) svenske naturvidenskabelige forskningsråd: Institut for systematisk botanik: Græsk bjergflora (professor, fil. dr. Arne Strid) sv. kr. 50.000 kr. Sygekassernes helsefond: Institut for social medicin (Dorte Gannik og Marianne Jespersen) 333.700 kr. - Institut for social medicin (Allan Krasnik og Henrik Sælan) 219.000 kr. - Institut for social medicin (Laila Launsø) 162.210 kr. Verdensnaturfonden: Zoologisk museum: Til støtte for forskningen på Grønland 60.000 kr. Åndssvageforsorgens forskningsudvalg: Psykokemisk institut 32.500 kr.