VIII. Akademiske grader A. Prisspørgsmål 1. Besvarelse af prisspørgsmålene i geologi for året 1976 Til besvarelse af de for året 1976 udsatte prisspørgsmål i geologi A, B og C (Universitetsavisen 3. årg. nr. 19 af 20. november 1975, side 11-12) indkom i året 1978 3 besvarelser, hvoraf 2 fik tildelt guldmedaille og 1 sølvmedaille. Forfatterne af de med guldmedaille belønnede opgaver fandtes at være: Cand. scient. Finn UlfT-Møller (Geologi B) og Cand. scient. Mogens Marker (Geologi C). Forfatteren af den med sølvmedaille belønnede afhandling fandtes at være: Cand. scient. Kim H. Esbensen (Geologi A). 2. Besvarelse af prisspørgsmålene for året 1977 Til besvarelse af de for året 1977 udsatte prisspørgsmål (Universitetsavisen 4. årg., nr. 19 af 1 1. november 1976, s. 3-4) indkom i året 1978 17 afhandlinger, hvoraf 8 tilkendtes guldmedaille og 5 sølvmedaille. Forfatterne af de med guldmedaille belønnede afhandlinger fandtes at være: Cand. med. Per Lund (Medicin A), Cand. med. Søren Buus Jensen (Medicin B), Cand. med. Jens Sandahl Christiansen, Stud. med. Elisabeth Højlund, Stud. med. Margrethe Muff Nielsen (Medicin C), Stud. mag. Henning Nølke (Romansk filologi . A)' Stud. mag. Kirsten Malling Lambert (Slavisk filologi B), Cand. scient. Jesper Laub (Matematik). Forfatterne til de med sølvmedaille belønnede afhandlinger fandtes at være: Stud. jur. Jens Christensen (Retsvidenskab D), Stud. mag. Vibeke Filipsen (Historie A), Cand. mag. Olaf Hauge (Nordisk filologi B), Stud. mag. Claus Lund (Nordisk filologi C) og Cand. scient. Thyge Christensen (Matematik). Censorernes bedømmelse af ovennævnte prisafhandlinger kan fas til gennemsyn på Konsistorialkontoret. Prisspørgsmålene for året 1979 er aftrykt i Universitetsavisen 6. årg. nr. 19 af9. november 1978, side 4—5. Akademiske grader 51 B. Licentiatgrader Det samfundsvidenskabelige fakultet Cand. jur. Henrik Worning (cand. jur. januar 1969) blev den 19. maj 1978 tildelt den juridiske licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Aspekter ved retten om kontrol med virksomhedskoncentrationer i Det europæiske økonomiske Fællesskab.« Cand. polit. Palle Geleff (cand. polit. juni 1974) blev den 27. juni 1978 tildelt den statsvidenskabelige licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Makromodeller for integreret fysisk økonomisk planlægning på regionalt niveau«. Cand. jur. Claus Christian Gulmann (cand. jur. juni 1965) blev den 8. september 1978 tildelt den juridiske licentiatgrad. Afhandlingens titel: »EF-traktatens art. 30. Forbudet mod foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative restriktioner«. Cand. polit. Peter Erling Nielsen (cand. polit. januar 1974) blev den 19. december 1978 tildelt den statsvidenskabelige licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Reale og monetære renteteorier siden Wicksell«. Det lægevidenskabelige fakultet Cand. med. Jesper Brahm (cand. med. sommeren 1972) blev den 14. december 1978 tildelt den medicinske licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Undersøgelser af hurtige transportprocesser over den humane erythrocytmembran (klorid, vand og urinstof)«. Det humanistiske fakultet Cand. mag. Ib Bondebjerg (cand. mag. sommeren 1973 i dansk og litteraturvidenskab) blev den 25. maj 1978 tildelt den filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Proletarisk offentlighed I—II«. Cand. mag. Bent Fausing (cand. mag. i dansk og filmvidenskab sommeren 1974) blev den 13. juli 1978 tildelt den filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Fascinationsformer. Æstetik og medier under Fascismen og i socialstaten «. 4* Hassan Osman Dahab, B. A. (Bachelor of Arts, University of Cairo, 1972) blev den 29. september 1978 tildelt den filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens titel: »The concept of freedom in »The Critique of Pure Reason« and in »The Critique of Practical Reason««. Cand. phil. Tove Lise Schou (cand. phil. i samfundsfag sommeren 1972) blev den 23. november 1978 tildelt den filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Norge og EF. En undersøgelse af ydre og indre faktorers påvirkning af de norske partiers stillingtagen til spørgsmålet om Norges forhold til EF«. Det naturvidenskabelige fakultet Cand. scient. Anders Lindgård (cand. scient. 6/1 1970) blev den 4. januar 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. Afhandlingens titel: »Anvendelse af en multiprogrammeret datamat til proceskontrol indenfor den eksperimentelle fysiske kemi«. Cand. scient. Henrik K. Bildsøe (cand. scient. 29/1 1973) blev den 19. januar 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. Afhandlingens titel: »Anvendelse af statistiske tæthedsmatricer til beskrivelse af kernemagnetisk resonans eksperimenter«. Cand. scient. Preben Jensen (cand. scient. 26/9 1974) blev den 30. januar 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i marinbiologi. Afhandlingens titel: »Danske marine nematoder «. Cand. scient. Jens Josephsen (cand. scient. 26/6 1969) blev den 16. februar 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. Afhandlingens titel: »Chrom (HI)- og cobalt (Hl)-komplexer med 2,2'-bipyridin og 1,10-phenanthrolin«. Cand. scient. Mads Frederik Hovmand (cand. scient. 3/5 1974) blev den 27. februar 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i økologisk botanik. Afhandlingens titel: »Metalnedfald over Danmark«. Cand. scient. Erik Mortensen (cand. scient. 2/1 1975) blev den 10. marts 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i ferskvands52 Universitetets årbog 1978 biologi. Afhandlingens titel: »Vandløbsfiskenes - specielt ørredens (Salmo trutta L) - produktionsbiologi og energibehov i småvandløb. Formålet med undersøgelsen er kvantitativt at udrede populationsdynamik, energibehov og energiomsætning hos fisk i rindende vand«. Mag. scient. Leifur Sfmonarson (mag. scient. 8/6 1971) blev den 17. marts 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i geologi. Afhandlingens titel; »Upper Pleistocene and Holocene marine deposits in the Umanak Fjord, West Greenland«. Cand. scient. Poul Valentin-Hansen (cand. scient. 23/1 1975) blev den 17. marts 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i biokemi. Afhandlingens titel: In vitro analyse af genregulation og genstruktur i Escherichia coli.« Cand. scient. Flemming Stig Larsen (cand. scient. 19/6 1974) blev den 30. marts 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i immunologi. Afhandlingens titel: »Studier over virkningen af lymfoide celler fra tumor-bærende dyr på tumorvækst«. Cand. scient. Kaj Frank Jensen (cand. scient. 22/1 1973) blev den 4. april 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i biokemi. Afhandlingens titel: »Purine nucleoside phosphorylases in bacteria.« Cand. scient. Sten Asbirk (cand. scient. 25/1 1974) blev den 18. april 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i zoologi. Afhandlingens titel: »The adaptive significance of the reproductive pattern in the black Guillemot, Cepphus grylle«. Cand. scient. Regin Waagstein (cand. scient. 24/1 1972) blev den 24. april 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i geologi. Afhandlingens titel: »The geology of the Faroe plateau«. Cand. scient. Peter Olesen (cand. scient. 4/7 1974) blev den 25. april 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i botanik. Afhandlingens titel: »Kvalitative og kvantitative strukturelle aspekter af symblast- og apoplasttransport i specialiserede planteceller«. Cand. scient. Lars Bjørn Clemmesen (cand. scient. 11/11 1974) blev den 23. maj 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i geologi. Afhandlingens titel: »Triassic palaeogeography of central East Greenland during deposition of the upper (?) Scythian-Rhaetian Pingo Dal, Gipsdalen and Fleming Fjord formations«. Cand. scient. Erik Johnson (cand. scient. 21/6 1972) blev den 24. maj 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i fysik. Afhandlingens titel: »The void superlattice in fluorite «. Cand. scient. Naja Mikkelsen (cand. scient. 16/5 1975) blev den 26. maj 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i geologi. Afhandlingens titel: »Planktonic diatoms in Pacific deep-sea sediments: Aspects of taxonomy, biostratigraphy and silica dissolution«. Cand. scient. Kim Pilegaard (cand. scient. 26/5 1975) blev den 2. juni 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i botanik. Afhandlingens titel: »Biologisk monitering af luftforurening.« Cand. scient. Vibeke Holter (cand. scient. 27/1 1971) blev den 26. juni 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i botanik. Afhandlingens titel: »Kvælstoffiksering (acetylenreduktion) i et naturligt græsområde. Kalveboderne 1974—76.« Cand. scient. Orla Miller Larsson (cand. scient. 17/6 1971) blev den 4. juli 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i biokemi. Afhandlingens titel: »Undersøgelser over desatureringen af umættede fedtsyrer«. Cand. scient. Berthe Marie Willumsen (cand. scient i biokemi 18/4 1975) blev den 24. august 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i mikrobiologi. Afhandlingens titel: »Characterization of spontaneously expressed endogenous C-type virus from the ST/a mouse. A. Selection of leukemogenic variants. B. Role in immunogenecity of expressor cells«. Cand. scient. Flemming Poulsen (cand. scient. den 17/1 1972) blev den 7. september 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i biokemi. Afhandlingens titel: »Undersøgelser af proteiners funktionelle centre med paramagnetiske rapportermolekyler«. Cand. scient. Henrik Madsen (cand. scient. 13/9 1975) blev den 6. oktober 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i geografi. Afhandlingens titel: »Jordbundskartering og bonitering«. Cand. scient. Hans Ingolf Nielsen (cand. scient. 3/7 1975) blev den 12. oktober 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i zoofysiologi. Afhandlingens titel: »Farver, farveskifte og farveadaptation hos springpadder«. Cand. polyt. Max Stubgaard (cand. polyt. Akademiske grader 53 1965) blev den 23. oktober 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. Afhandlingens titel: »En mikrobølgespektroskopisk undersøgelse af formamids struktur«. Cand. scient. Jan Rud Andersen (cand. scient. den 29. juni 1973) blev den 3. november 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. Afhandlingens titel: »Organic metals; a study of interstack interactions.« Cand. scient. Ane Bodil Søgaard (cand. scient. 30/1 1970) blev den 9. november 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i genetik. Afhandlingens titel: »The localization of Eceriferum loci in barley«. Cand. scient. Knud Erik Heller (cand. scient. 3/6 1976) blev den 15. november 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i etologi. Afhandlingens titel: »Stress og agonistisk adfærd«. Cand. scient. Flemming Jørgensen (cand. scient. 14/6 1976) blev den 15. november 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. Afhandlingens titel: »On the molecular vibration-rotation problem«. Cand. scient. Bjørn Buchardt-Larsen (cand. scient. 19/6 1974) blev den 17. november 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i geologi. Afhandlingens titel: »Stabile isotopers anvendelighed som palæotemperaturindikatorer med specielt henblik på det tertiære klima i NV Europa«. Cand. scient. Flemming Gotfred Hansen (cand. scient. 15/11 1974) blev den 17. november 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i mikrobiologi. Afhandlingens titel: »Control of DNA replication in Escherichia coli «. Cand. scient. Paul-Anker Lund (cand. scient. 28/7 1975) blev den 22. november 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. Afhandlingens titel: »Depolariseret lysspredning fra molekylær bevægelse i væskefasen «. Cand. scient. Thomas Døssing (cand. scient. 8/1 1974) blev den 1. december 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i fysik. Afhandlingens titel: »Statistical angular distributions and correlations«. Cand. scient. Klaus Bahl Andersen (cand. scient. 13/11 1975) blev under 18. december 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i mikrobiologi. Afhandlingens titel: »Studies on translational initiation in human cells«. Cand. scient. Ole Skovmand (cand. scient. 30/6 1975) blev den 18. december 1978 tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i etologi. Afhandlingens titel: »Akustisk kommunikation hos græshopper«. C. Doktorgrader I kalenderåret 1978 er der foretaget 51 ordinære promotioner, idet der er tildelt 1 den juridiske, 31 den medicinske, 9 den filosofiske og 10 den naturvidenskabelige doktorgrad. rerne, jur. dr. Erik Anners og dr. jur. Thøger Nielsen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 13. juni 1978. Doctor juris: Cand. jur. Inger Diibeck (cand. jur. sommeren 1960) forsvarede den 1. juni 1978 sin afhandling: »Købekoner og konkurrence. Studier over myndigheds- og erhvervsrettens udvikling med stadigt henblik på kvinders historiske retsstilling «. På embeds vegne opponerede professoDoctores medicinae: Cand. med. Hans Jørgen Buchardt Hansen (cand. med. vinteren 1963-64) forsvarede den 15. december 1977 sin afhandling: »Kronisk og akut intestinal iskæmi«. På embeds vegne opponerede professor, med. dr. Sven-Erik Bergentz og lektor, overlæge, dr. med. Stig Jar54 Universitetets årbog 1978 num. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 3. januar 1978. Cand. med. Per Buch Andreasen (cand. med. jan. 1964) forsvarede den 6. januar 1978 sin afhandling: »Lægemiddelomsætning og leverfunktion. Undersøgelser med fenazon som modelstof«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Jens Schou og dr. med. L. Korsgaard Christensen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 18. januar 1978. Cand. med. Odd Dietrichson (cand. med. sommeren 1966) forsvarede den 26. januar 1978 sin afhandling: »Kronisk hepatitis. Klassifikation, ætiologi, patogenese og prognose belyst ved kliniske, serologiske og morfologiske studier«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Steen Olsen og dr. med. Niels Tygstrup. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 9. februar 1978. Cand. med. Klaus Kiihl (cand. med. sommeren 1968) forsvarede den 19. januar 1978 sin afhandling: »Serum insulin and plasma glucagon in human pregnancy. — On the pathogenesis of gestational diabetes«. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Lars Mølsted Pedersen, overlæge, dr. med. Henning Pedersen og overlæge, dr. med. Christian Binder. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 9. februar 1978. Cand. med. Claus Hagen (cand. med. vinteren 1969-70) forsvarede den 23. februar 1978 sin afhandling: Clinical and laboratory investigation. Studies on the subunits of human glycoprotein hormones in relation to reproduction «. På embeds vegne opponerede lektor, dr. med. Hans Ørskov og lektor, overlæge, dr. med. Jørgen Starup. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 6. marts 1978. Cand. med. Torben Brask (cand. med. Århus, 1964) forsvarede den 2. marts 1978 sin afhandling: »Extratympanic manometry in man. Clinical and experimental investigations of the acoustic stapedius and tensor tempani contractions in normal subjects and in patients «. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. Otto Jepsen og lektor, overlæge, dr. med. K. A. Thomsen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 14. marts 1978. Cand. med. Susanne Keiding (cand. med. sommeren 1969) forsvarede den 9. marts 1978 sin afhandling: »Intakt levers galaktoseomsætning «. På embeds vegne opponerede professor, dr. phil. Frank Lundquist og overlæge, dr. med. N. A. Lassen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 20. marts 1978. Cand. med. Hans Erik Nielsen (cand. med. sommeren 1967) forsvarede den 14. marts 1978 sin afhandling: »Quantitative aspects ofin vitro lymphocyte culture«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. Viggo Faber, konst. overlæge, dr. med. Søren Freiesleben Sørensen og dr. med. Bent Rubin. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 20. marts 1978. Cand. med. Jan Fogh (cand. med. januar 1957) forsvarede den 21. marts 1978 sin afhandling: »Erythropoietin. Studier over erythropoietinets virkningsmekanisme«. På embeds vegne opponerede dr. med. E. B. Thorling og professor, dr. med. Sven-Åge Killmann. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 3. april 1978. Cand. med. Ib Transbøl (cand. med. sommeren 1959, Århus) forsvarede den 20. april 1978 sin afhandling: »Hypercalcemi, endokrine og metaboliske aspekter specielt med henblik på diagnostik og differentialdiagnostik«. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Thorkild Friis og lektor, dr. med. Jørgen Gliemann. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 11. maj 1978. Cand. med. Axel Lademann (cand. med. sommeren 1962) forsvarede den 2. maj 1978 sin afhandling: »Den post-neonatalt erhvervede cerebrale parese. En ætiologisk, klinisk og prognostisk undersøgelse af 170 tilfælde«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Erik Hansen og dr. med. J. C. Melchior. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 16. maj 1978. Cand. med. Henrik Lund-Andersen (cand. med. sommeren 1970) forsvarede den 2. maj 1978 sin afhandling: »En undersøgelse af den cellulære glucosetransportmekanisme i hjernesnit «. På embeds vegne opponerede professor, med. dr. Bo K. Siesjb og afdelingsleder, dr. med. J. O. Wieth. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 16. maj 1978. Cand. med. Per Ib Jørgensen (cand. med. januar 1962, Århus) forsvarede den 9. maj 1978 sin afhandling: »Den prognostiske betydning af Akademiske grader 55 urinøsvitriolmåling i svangerskabets sidste trimester. En vurdering af 5000 gravide, med henblik på perinatal mortalitet og morbiditet og en efterundersøgelse af 230 børn med henblik på børnenes senere udvikling«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. Georg Stakemann og lektor, overlæge, dr. med. P. A. Krasilnikoff. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 18. maj 1978. Cand. med. Claus Gad (cand. med. januar 1962, Århus) forsvarede den 16. maj 1978 sin afhandling: »Livmoderhalskræft i Frederiksberg kommune 1951 til 1972. En undersøgelse med henblik på virkningen af den cytologiske screening 1962 til 1972«. På embeds vegne opponerede overlæge, docent, med. dr. Bengt Bjerre, overlæge, dr. med. Johannes Clemmensen og overlæge, dr. med. Finn Lundvall. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 7. juni 1978. Cand. med. Ole Bjerrum (cand. med. sommeren 1969) forsvarede den 13. juni 1978 sin afhandling; »Immunochemical investigation of membrane proteins«. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Bengt Johansson og afdelingsleder, dr. phil. P. K. Jensen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 16. juni 1978. Cand. med. Klaus Bro-Jørgensen (cand. med. sommeren 1963) forsvarede den 6. juni 1978 sin afhandling: »The interplay between lymphocytic choriomeningitis virus, immune function, and hemopoiesis in mice«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Ebba Lund og dr. med. Gunnar Bendixen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 16. juni 1978. Cand. med. Carsten Gyldensted (cand. med. sommeren 1968) forsvarede den 2. juni 1978 sin afhandling: »Cranial computer tomography. Radiological evaluation of the brain and orbits in normalcy and certain diseases.« På embeds vegne opponerede bitr. overlåkara, med. dr. Pål Svendsen og professor, dr. med. Erik Skinhøj. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 16. juni 1978. Cand. med. Ulrik Gerner Svendsen (cand. med. vinteren 1970-71) forsvarede den 20. juni 1978 sin afhandling: »The importance of the thymus for hypertension and hypertensive vascular disease in rats and mice«. På embeds vegne opponerede lektor, dr. med. Finn Olsen og lektor, dr. med. Ole Werdelin. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 28. juni 1978. Cand. med. Svend Strandgaard (cand. med. sommeren 1967) forsvarede den 8. juni 1978 sin afhandling: »Autoregulation of cerebral circulation in hypertension«. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Tage Hilden og overlæge, dr. med. Olaf B. Paulsson. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 20. juli 1978. Cand. med. Jens Juul Holst (cand. med. sommeren 1970) forsvarede den 18. august 1978 sin afhandling: »Extrapancreatic glucagons «. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. Jens F. Rehfeld og overlæge, dr. med. Torsten Deckert. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 11. september 1978. Cand. med. Jens Brøchner-Mortensen (cand. med. juni 1964) forsvarede den 7. september 1978 sin afhandling: »Routine methods and their reliability forassessmentofglomerular filtration rate in adults. With special reference to total (51Cr) EDTA plasma clearance«. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Niels A. Lassen og lektor, overlæge, dr. med. J. Ladefoged. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 29. september 1978. Cand. med. Eva Steiness (cand. med. vinteren 1967—68, Århus) forsvarede den 1. september 1978 sin afhandling: »Digoxin. Kliniskfarmakologi. « På embeds vegne opponerede lektor, dr. med. Chr. Broen Christensen og overlæge, dr. med. Tage Hilden. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 29. september 1978. Cand. med. Niels Mygind (cand. med. sommeren 1956) forsvarede den 21. september 1978 sin afhandling: »Sygdommene høfeber, vasomotorisk rhinitis, polyposis nasi og deres behandling med beklometason propionat aerosol «. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. M. Balslev Jørgensen og professor, med. dr. Bertil Diamant. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 2. oktober 1978. Cand. med. Johannes Thoms (cand. med. sommeren 1946) forsvarede den 28. september 1978 sin afhandling: »Adolph Hannover (1814—94). En medicinsk-historisk studie.« På 56 Universitetets årbog 1978 embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Erik Andreasen og dr. med. et phil. E. Snorrason. Af tilhørerne opponerede professor emerit, dr. med. h. c. V. Møller-Christensen. Graden meddelt den 12. oktober 1978. Cand. med. Dorthe Roos (cand. med. vinteren 1954-55) forsvarede den 12. oktober 1978 sin afhandling; »Neurologicai complications in patients with impaired vitamin absorption following partial gastrectomy«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. Erik Skinhøj og overlæge, dr. med. P. Zander Olsen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 24. oktober 1978. Cand. med. Poul Skaarup (cand. med. sommeren 1966) forsvarede den 5. oktober 1978 sin afhandling: »Urinary excretion of plasma proteins in renal and extrarenal diseases«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. Poul Astrup og overlæge, dr. med. Hans E. Jørgensen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 24. oktober 1978. Cand. med. Ebba Nexø (cand. med. vinteren 1970-71) forsvarede den 9. oktober 1978 sin afhandling: »Transcobalamin I and other human R-binders: Purification, structural spectral and physiological studies«. På embeds vegne opponerede lektor, dr. phil. Ole Svensmark, overlæge, dr. med. Erik Hippe og professor, dr. phil. Martin Ottesen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 31. oktober 1978. Cand. med. Harriet Dige-Petersen (cand. med. vinteren 1961-62) forsvarede den 23. november 1978 sin afhandling: »Struma non toxica. Patofysiologiske studier«. På embeds vegne opponerede lektor, overlæge, dr. med. Sigurd Eskjær Jensen, overlæge, dr. med. Thorkild Friis og professor, dr. med. Laurids Korsgaard Christensen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 30. november 1978. Cand. med. Christian Koch (cand. med. vinteren 1962-63) forsvarede den 22. november 1978 sin afhandling: »Bactericidal activity of human neutrophil granulocytes. Studies in clinical disorders with the in vitro bactericidal test«. På embeds vegne opponerede laborator Joan Rhodes Madsen, Ph. D., afdelingsleder, dr. med. René Vejlsgaard og overlæge, dr. med. Vibeke Binder. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden konfereret 1. december 1978. Cand. med. Carsten Ropke (cand. med. sommeren 1967) forsvarede den 24. november 1978 sin afhandling: »Autoradiografiske undersøgelser af små lymfocytters kinetik i mus, specielt med henblik på knoglemarven«. På embeds vegne opponerede afdelingsleder, dr. med. Peter Ebbesen og overlæge, dr. med. Jørgen Rygaard. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 4. december 1978. Cand. med. Casper Jersild (cand. med. januar 1966) forsvarede den 21. november 1978 sin afhandling: »The HEA system and multiple sclerosis«. På embeds vegne opponerede docent, dr. med. Erna Møller, overlæge, dr. med. Lars W. Lamm og professor, dr. med. Viggo Faber. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 5. december 1978. Doctores philosophiae under Det humanistiske fakultet: Mag. art. Kai Hørby (magisterkonferens i historie februar 1965) forsvarede den 17. januar 1978 sin afhandling: »Status regni Dacie. Studier i Christoffer-linjens ægteskabs- og alliancepolitik 1252-1319«. På embeds vegne opponerede professorerne, emeritus, dr. phil. Aksel E. Christensen og dr. phil. Niels Skyum- Nielsen. Af tilhørerne opponerede mag. art. Tage E. Christiansen. Graden meddelt den 31. januar 1978. Mag. art. Svend Christiansen (magisterkonferens i teatrets æstetik og historie maj 1964) fik den 27. juni 1977 antaget sin afhandling: »Klassisk skuespilkunst. Stabile konventioner i skuespilkunsten 1700—1900«. Ved skrivelse af 24. november 1977 fra Universitetets rektor blev det billiget, at det mundtlige forsvar bortfaldt under hensyn til forfatterens specielle helbredsmæssige situation. Graden konfereret under 1 1. april 1978. Cand. art. Martin Edelmann (cand. art. (jødisk litteratur) februar 1966) forsvarede den 18 maj 1978 sin afhandling: »Eden i den rabbinske litteratur«. På embeds vegne opponerede professor, dr. phil. Frede Løkkegaard og overrabbiner Bent Melchior. Af tilhørerne opponerede lektor, cand. theol. Børge Salomonsen. Graden meddelt den 6 juni 1978. Akademiske grader 57 Cand. mag. Hans Peter Lund (cand. mag. vinteren 1970-71 i fransk og tysk) forsvarede den 23. maj 1978 sin afhandling: »La critique du siécle chez Nodier«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Per Nykrog, Århus, og dr. phil. John Pedersen. Af tilhørerne opponerede lektor Hans Boll Johansen. Graden meddelt den 6. juni 1978. Mag. art. Niels Barfoed (magisterkonferens i alm. og sammenlign, litt.hist, oktober 1956) forsvarede den 22. juni 1978 sin afhandling: »Don Juan. En studie i dansk litteratur«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Aage Henriksen og emer., dr. phil. F. J. Billeskov Jansen. Af tilhørerne opponerede Marissa Ray Henningsen, Thorkild Vanggaard og Ulla Albeck. Graden meddelt den 4. juli 1978. Mag. art. Per Øhrgaard (magisterkonferens i tysk juni 1969) forsvarede den 31. august 1978 sin afhandling: »Die Genesung des Narcissus. Eine Studie zu Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Steffen Steffensen og mag. art. Sven-Aage Jørgensen. Af tilhørerne opponerede Inge Heise og Bjørn Ekmann. Graden meddelt den 5. september 1978. Cand. psych. Torsten Ingemann Nielsen (cand. psych. januar 1962) forsvarede den 14. september 1978 sin afhandling: »Handlinger - subjektproblematiserende analyser og synteser«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Arne Thing Mortensen, RUC, og dr. phil. Martin Johansen. Af tilhørerne opponerede professor, dr. phil. Franz From, cand. psych. Bjarne Funch og professor emeritus E. Tranekjær Rasmussen. Graden meddelt den 26. september 1978. Mag. art. Erland Munch-Petersen (magisterkonferens i almindelig og sammenlign, litt. hist. april 1962) forsvarede den 7. december 1978 sin afhandling: »Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog« og »Romanens århundrede. Studier i den masselæste oversatte roman i Danmark 1800-1870«. På embeds vegne opponerede docent Lars Furuland, Uppsala, og professor, dr. phil. Sven Møller Kristensen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 12. december 1978. Doctor philosophiae under Det naturvidenskabelige fakultet: Cand. scient. Kirsten Capito (cand. scient. vinteren 1971-72) forsvarede den 7. april 1978 sin afhandling: »Glukose-induceret insulinsekretion fra isolerede Langerhansske øer«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. Viggo Esmann og læge, dr. med. Johan Iversen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 14. april 1978. Doctores scientiarum: Mag. scient. Frederick Nartey (magisterkonferens i biokemi febr. 1964) forsvarede den 6. april 1978 sin afhandling: »Manihot esculenta (Cassava): Cyanogenesis, ultrastructure and seed germination«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. K. A.Jensen og dr. phil. Erik G. Jørgensen. Af tilhørerne opponerede lektor, cand. scient. Lise Bolt Jørgensen. Graden meddelt den 14. april 1978. Cand. scient. Arne Schousboe (cand. scient. sommeren 1968) forsvarede den 27. april 1978 sin afhandling: »Metabolism and function of GABA in the mammalian brain. Possible role of glia cells« i forbindelse med 13. tidligere offentliggjorte arbejder. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. Anders Hamberger, Goteborg, og dr. phil. H. H. Ussing. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 5. maj 1978. Lic. scient. Finn Surlyk (naturvidenskabelig licentiatgrad 1971) forsvarede den 1 1. maj 1978 sin afhandling: »Submarine fan sedimentation along fault scarps on tilted fault blocks (Jurassic- Cretaceous boundary, East Greenland)«. På embeds vegne opponerede professor, dr. phil. Tove Birkelund og dr. H. G. Reading, Oxford. Af tilhørerne opponerede professor, dr. phil. Asger Berthelsen og professor Zeiss, Erlangen Universitet. Graden meddelt den 19. maj 1978. Mag. scient. Arne Holm (magisterkonferens i organisk kemi juni 1962) forsvarede den 19. maj 1978 sin afhandling: »På sporet af nitrilsulfider, thioacylnitrener og thiaziriner« i forbindelse med 12 tidligere offentliggjorte arbejder. På embeds vegne opponerede professorer58 Universitetets årbog 1978 ne, dr. phil. K. A. Jensen og fil. dr. Jan Sandstrom, Lund. Der var ingen opponenter exauditorio. Graden meddelt 26. maj 1978. Lic. scient. Bent Aasted (licentiatgrad 30/1 1975) forsvarede den 1. juni 1978 sin afhandling: »Rabbit antibodies of restricted heterogeneity with specificity for streptococcal carbohydrate antigens« i forbindelse med 5 tidligere offentliggjorte arbejder. På embeds vegne opponerede professor, vet. med. dr. Sven-Erik Svehag, Odense, og lektor, dr. phil. J. V. Spårck. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 9. juni 1978. Mag. scient. et cand. mag. Per-Anker Lindgård (magisterkonferens og cand. mag. i teoretisk fysik jan. 1965) forsvarede den 9. juni 1978 sin afhandling: »Theory of anisotropic magnets. Magnetic properties of rare earth metals and compounds« i forbindelse med 30 tidligere offentliggjorte arbejder. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. R. J. Elliot, Oxford, og dr. A. R. Mackintosh. Der var ingen opponenter ex auditorio. Graden meddelt den 16. juni 1978. Cand. scient. Gert Due Billing (cand. scient. vinteren 1969-70) forsvarede den 18. august 1978 sin afhandling: »Introduction to the theory of inelastic collisions in chemical kinetics« i forbindelse med 24 tidligere offentliggjorte arbejder. På embeds vegne opponerede dr. M. S. Ghild, Oxford, og professor, dr. phil. Thor A. Bak. Af tilhørerne opponerede professor, dr. phil. Jens P. Dahl. Graden meddelt den 25. august 1978. Mag. scient. et cand. mag. Erik Høg (magisterkonferens og cand. mag. i astronomi april 1956) forsvarede den 26. september 1978 sin afhandling: »Meridiankredse, astrometri, astrofysik« i forbindelse med 14 tidligere offentliggjorte arbejder. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Bengt Stromgren og fil. dr. Anders Reiz. Ingen opponerede ex auditorio. Graden meddelt den 4. oktober 1978. Fil. mag. Anna-Riita Fuchs (fil. mag. Universitetet i Helsingfors 1950) forsvarede den 23. november 1978 sin afhandling; »Hormonal control of myometrial function during pregnancy and parturition« i forbindelse med 15 tidligere offentliggjorte arbejder. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. C. Barker Jørgensen og dr. med. Jørgen Falck Larsen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 1. december 1978. Cand. scient. Jean Just (cand. scient. april 1972) forsvarede den 7. december 1978 sin afhandling: »Taxonomy, biology, and evolution of the circumarctic genus Acanthonotozoma (Amphipoda), with notes on panoploeopsis«. På embeds vegne opponerede dr. Wim Vader og dr. phil. Torben Wolff. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt den 15. december 1978. D. Indsendte doktorbiografier*) Det teologiske fakultet Martin Schwarz Lausten, lektor, dr. theol.; f. 6/7 1938 i Løgumkloster, søn af bankdirektør L. C. C. Lausten og hustru Margarethe f. Schwarz; gift 12/6 1964 med Anne-Grethe (Søs) f. 18/10 1940 i København, datter af læge, dr. med. P.-H. Nexmand og hustru Inge f. Messmann. To børn, Pia og Morten. Student (Tønder Statsskole) 1957; cand. theol. v. Københavns universitet 1965; kandidatstipendiat smstds. 1965—68; amanuensis ved Institut for dansk Kirkehistorie 1968-1972; seniorstipendiat 1972-1975; lektor ved det teologiske fakultets institut for kirkehistorie, Kbh, siden 1975. *) Vedrørende forsvarets dato, opponenter og gradens konferering henvises til C. Doktorgrader (ordinære promotioner). Akademiske grader 59 Fra 1968—1973 tillige timelærer ved N. Zahles seminarium; siden 1972 beskikket censor ved lærereksamen. Studierejser i DDR og Forbundsrepublikken Tyskland. Modtog 1964 førsteprisen (guldmedalje) for besvarelse af prisopgaven »En dogmehistorisk Redegørelse for Peder Palladius' teologiske Standpunkt«, udskrevet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Afhandlingen »Religion og politik. Studier i Christian III's forhold til det tyske rige i tiden 1544-1559« (Kirkehistoriske Studier. Akademisk Forlag, Kbh. 1977. 374 s.) blev indleveret til bedømmelse april 1975 og antaget i december 1975 til forsvar for den teologiske doktorgrad. Har desuden publiceret bl.a. Biskop Niels Palladius. Et bidrag til den danske kirkes historie 1550-1560 (Kirkehistoriske Studier II.R. 29), Kbh. 1968; Skrifter af Peder Palladius. Hidtil utrykte latinske skrifter, udg. sammen med N. J. Green-Pedersen. Kbh. 1968; Skrifter fra Reformationstiden I, udg. sammen med Inger Bom, Kbh. 1970. Desuden afhandlinger, kildeudgivelser og anmeldelser i danske og udenlandske fagtidsskrifter. Medarbejder ved Københavns Universitets Historie Bd. 1, ved Schleswig-Holsteinische Biographische Lexikon, ved Theologische Realenzyklopådie, Berlin- New York 1977 f, samt ved projekterne: The Collected Works of Erasmus (Biographical Register), Toronto; Festskrift Martin Luther 1526-1546, Leipzig; Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommertierte Gesamtausgabe, Heidelberg; Johann Bugenhagen-Gedankband, Griefswald; siden 1970 medredaktør af Kirkehistoriske Samlinger. Det samfundsvidenskabelige fakultet Inger Diibeck, lektor, dr. jur., det retsvidenskabelige institut A, Københavns Universitet, f. 24.2.1933; datter af salgsinspektør C. O. Dybeck (f. 7.2.1895) og hustru Oda Amalie, f. Rasmussen (f. 12.7.1901); gift 25.6.1960 m. professor, dr. phil. Niels Skyum-Nielsen. 1952 nysproglig student fra Vordingborg gymnasium og 1960 cand. jur. fra Københavns Universitet. 1957 accessit. 1960-61 fg. sekretær ved direktoratet for børneforsorgen. 1961—71 sekretær/fuldmægtig ved konsistorialkontoret med særligt henblik på redaktion og udgivelse af universitetets årbog, indtil 1969 under tilsyn af professor, dr. jur. Stig luul. 1971-74 kandidatstipendiat. 1974-77 seniorstipendiat. 1.2.1977 universitetslektor i faget retshistorie ved Københavns Universitet. 1965, 1974 og 1975 studieophold i Gottingen, og 1970 og 1978 i Goteborg og Stockholm. Gæsteforelæsninger 1973 i Lund og 1977 i Trondheim. Har udgivet: Universitetets Årbog 1947—77; »Købekoner og konkurrence. Studier over myndigheds- og erhvervsrettens udvikling med stadigt henblik på kvinders historiske retsstilling«, 1978, som forsvaredes for den juridiske doktorgrad 1.6.1978. Har endvidere forfattet en lang række artikler og anmeldelser i faglige tidsskrifter, hvoriblandt kan nævnes: »Det historiske principalansvar «, TfR 1965; »Bidrag til censorinstitutionens historie, 1. Betænkning om censorinstitutionen «, 1971; »Jordemødre i retshistorisk belysning«, i: Historie, Jyske Samlinger, Ny Række X, 1973; »Nogle bemærkninger om morgengaveinstituttet«, TfR 1975; »Om sø- og handelsrettens oprettelse, retshistoriske baggrund og særegne bevisproblemer«, LIfR 1977; »Kvinders retlige status i det 19. århundredes privatret«, i: Årbog for kvinderet 1978; »Om arbejdsretten og de retlige vilkår for kvinder i arbejdslivet ca. 1850-1914, i: Arbeids-, Lønns og Rettsforhold for yrkesaktive Kvinner i nordiske Lande ca. 1850-1914, Trondheim 1978; Anmeldelse: »Goran Inger, Das Geståndnis in der schwedischen Prozesrechtsgechichte I. Bis zur Griindung des Svea Hofgerichte 1614«, TfR 1978. Skandinavisk medarbejder ved Max-Planck-Institut fur europåische Rechtsgeschichte i Frankfurt/M på udgiverarbejdet: »Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europåischen Privatrechtsgeschichte.« 60 Universitetets årbog 1978 Det lægevidenskabelige fakultet Per Buch Andreasen, 1. reservelæge, født den 15.10.37 på Frederiksberg. Klassisk-sproglig student, Metropolitanskolen 1956. Lægevidenskabelig embedseksamen, januar 1964, Københavns Universitet. Legattildelinger fra Statens lægevidenskabelige forskningsråd og fonden for lægevidenskabens fremme. Kandidatstipendiat, Københavns Universitet med tilknytning til medicinsk afdeling A, Rigshospitalet 1972-1975. Speciallæge i intern Medicin 1976. Videnskabelig produktion hovedsageligt indenfor hepatologi, biokemisk farmakologi og klinisk farmakologi. Dr. med, »Lægemiddelomsætning og Leverfunktion«, undersøgelser med fenazon som modelstof. Arbejdet belyser især forholdet mellem leverfunktion og lægemiddelomsætningshastighed i leveren (klinisk farmakologi) og anvendelsen af et lægemiddel, fenazon som modelstof til vurdering af leverens funktionstilstand hos patienter med akut og kronisk leversygdom (hepatologi). Antaget til offentligt forsvar ved Københavns Universitet den 10. oktober 1977. Ole Jannik Bjerrum. Lektor ved Proteinlaboratoriet, Københavns universitet. Født den 20. marts 1944. Søn af professor, dr. phil. Jannik Bjerrum og Grethe Vera Bjerrum, f. Ehlers. Student fra Østre Borgerdydsskole 1962. Medicinsk embedseksamen sommeren 1969 fra Københavns universitet. Oppebåret scholarstipendium 1966-68. Reservelæge v. Rigshospitalet. Studieophold v. Biokemiska Institutionen 1970/71. Modtaget forskningsstøtte fra Kong Christian X's fond. Bloddonorernes forskningsfond og Det lægevidenskabelige forskningsråd. Doktorandens videnskabelige produktion omfatter 50 afhandlinger indenfor hæmatologi, tumorimmunologi, biokemi(proteinkemi), immunkemi (kvantitativ immunelektroforese) og membranologi (røde blodlegemer, mælkefedtkugler og komplement). Officiel opponent v. biokemisk disputats, Uppsala universitet 1977. Medarrangør og underviser ved en række forskerkurser i proteinfraktionering, immunkemi og membranologi v. Proteinlaboratoriet, Københavns universitet samt v. universiteterne Lund, Helsinki, Freiburg, Heidelberg, Wien, Tokyo, Kurune og Zapporo. Medredaktør af f. Biochemical and Biophysical Methods. Dr. med. på den biokemisk-immunologiske afhandling: »Immunochemical Investigations of Membrane Proteins. A Methodological Survey with Emphasis placed on Immunoprecipitation in Gels«. Disputatsen blev antaget den 13. marts 1978. Torben Brask, overlæge, øreafdeling F, Odense Sygehus, f. 19.5.1936 i Dybe. Dimissionsår og -sted: 1956, Sorø Akademi. Cand. med., Århus Universitet 1964. Legater og understøttelse: Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd til dækning af egen løn i 3 måneder. Kandidatstipendium, Københavns Universitet i 9 måneder. Doktortitel: Dr. med. på afhandlingen: »Extratympanic Manometry in Man. Clinical and experimental investigations on the acoustic stapedius and tensor tympani contractions in normal subjects and in patients«. Antaget 9.1 1.1977. Klaus Bro-Jørgensen, født 15. maj 1937 i København, søn af arkivar, mag. art. Jens Olav Bro-Jørgensen og hustru Magda, født Jensen. Gift 1964 med læge Anne Vibeke, født Enghoff Jensen. Børn: Ulrik (f. 1964) og Jakob (f. 1966). Matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen 1955 fra Sortedam Gymnasium, København. Lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 1963. Turnuskandidat på Sundby Hospital 1963-64. Reservelæge på medicinsk afd. P, Rigshospitalet 1965—67. Ansat på Institut for medicinsk mikrobiologi. Københavnsk Universitet 1967. Har modtaget større legater fra Statens lægevidenskabelige forskningsråd og Daell fonden. Videnskabelige publikationer har omhandlet kliniske studier af mave-tarmsygdomme, undersøgelser af serumproteinernes omsætning under patologiske forhold, biokemiske analyser af viruskomponenter samt eksperimentelle studier af patogenetiske problemer ved virusinfektion. Dr. med. på oversigtsafhandlingen: »The interplay between lymphocytic choriomeningitis viAkademiske grader 61 rus, immune function,and hemopoiesis in mice« i forbindelse med 8 tidligere publicerede arbejder, antaget til forsvar for den medicinske doktorgrad den 10. januar 1978. Otto Brændstrup, 1. reservelæge ved Patologisk Institut, Frederiksberg hospital. Født 14. april 1941 i København. Student 1959 fra Sortedam Gymnasium, København. Lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 1967 fra Københavns universitet. Guldmedalje i medicin 1969, Københavns universitet. Min forskning har især centreret sig om eksperimentel immunologi og resultaterne er publiceret i en række tidsskriftsartikler. Disputatsen »Macrophage-T lymphocyte interaction«, som er en oversigt over denne forskning, blev antaget til forsvar for den medicinske doktorgrad den 31. august 1978. Disputatsen udgår fra Københavns universitets Patologisk-anatomiske institut, hvor jeg var ansat som adjunkt i årene 1972-77. Min forskning har været støttet af Statens lægevidenskabelige forskningsråd. Jens Brøchner-Mortensen, overlæge ved klinisk fysiologisk afdeling, Aalborg Sygehus. Født 22. maj 1939 i København. Matematisk studentereksamen 1957 fra Statsgymnasiet Schneekloths skole. Lægevidenskabelig embedseksamen juni 1964 fra Københavns Universitet. Autorisation som speciallæge i klinisk fysiologi 30. oktober 1974. Videnskabelige arbejder (35 publikationer og 43 foredrag) er i overvejende grad blevet udført i forbindelse med min hoveduddannelse ved klinisk fysiologisk afdeling, Københavns Amsts Sygehus i Glostrup (1968-1973) og ved klinisk fysiologisk afdeling, Aalborg Sygehus (1973-1977). De videnskabelige arbejder vedrører især metoder til vurdering af nyrernes funktion; nyrernes fysiologi og patofysiologi bl.a. hos patienter med sukkersyge; og knoglers struktur hos patienter med kronisk nyresvigt. Oversigtsafhandlingen: »Routine methods and their reliability for assessment of glomerular filtration rate in adults - With special reference to total [51Cr] EDTA plasma clearance«, blev den 16. maj 1978 i forbindelse med 9 tidligere publicerede afhandlinger antaget af det lægevidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet til offentligt at forsvares for den medicinske doktorgrad. Odd Dietrichson, 1. reservelæge ved medicinsk blok, hepatologisk afsnit, Københavns kommunes hospital i Hvidovre. Født 29.6.1939 i Oslo, Norge. Norsk studentereksamen (reallinjen) ved Oslo Katedralskole sommeren 1958. Dansk studentereksamen (matematisk-naturvidenskabelig) ved Akademisk Studenterkursus sommeren 1959. Lægevidenskabelig embedseksamen ved Københavns Universitet sommeren 1966. Økonomisk støtte til videnskabelige arbejder er ydet af Statens lægevidenskabelige forskningsråd, P. Carl Petersens fond og Det lægevidenskabelige forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland. Under mine ansættelser på Københavns kommunehospitals 2. medicinske afdeling og patologiske institut, Blegdamshospitalets medicinsk-epidemiske afdeling og Københavns kommunes hospital i Hvidovre, Hepatologisk afsnit, har jeg arbejdet videnskabeligt med hepatologiske emner. Resultaterne er offentliggjort i danske og internationale, fortrinsvis skandinaviske tidsskrifter, og som foredrag specielt i medicinske og hepatologiske selskaber i ind- og udland. Bl.a. medlem af Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk Selskab for Hepatologi, Dansk Gastroenterologisk Selskab, Copenhagen Hepatitis Acuta Program, Copenhagen Study Group for Liver Diseases og European Association for the Study of the Liver. Underviser ved A-kursus i intern medicin (hepatologi) og ved flere kurser i klinisk hepatologi for danske lægekredsforeninger. Klinisk lektor i intern medicin og forelæser i systematisk medicin ved sektion IV, Københavns Universitet. Arbejdet; »Kronisk hepatitis. Klassifikation, ætiologi, patogenese og prognose belyst ved kliniske, serologiske og morfologiske studier« blev den 3. november 1977 antaget til offentligt at forsvares for den medicinske doktorgrad. 62 Universitetets årbog 1978 Jan Schandorff Fogh, 1. reservelæge , f. den 31.10.1930. Dimissionsår: 1949 Sortedam Gymnasium. Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet, januar 1957. Speciallæge klinisk fysiologi 1967. Universitetsadjunktur (Københavns Universitet) 1967. Post doctoral fellow, U.S.A., Chicago og Berkeley 1968—69. Videnskabelig produktion: nuklearmedicinske undersøgelser, tumorscintigrafi, eksperimentel hæmatologi. Dr. med. på afhandlingen: »Erythropoietin. Studier over erythropoietinets virkningsmekanisme «. Videnskabelig disciplin: medicin, antaget 9. november 1977. Claus Gad, overlæge ved gynækologisk/obstetrisk afdeling, Kolding sygehus. Født den 9. juli 1936 i Hellerup. Dimitteret 1954 fra Stenhus kostskole, Holbæk. Lægevidenskabelig embedseksamen januar 1962 fra Århus Universitet. Autorisation som speciallæge i gynækologi og obstetrik 1973. Modtaget støtte til videnskabeligt arbejde fra den lægevidenskabelige forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland. Dr. med. på afhandlingen: »Livmoderhalskræft i Frederiksberg kommune 1951 til 1972. En undersøgelse med henblik på virkningen af den cytologiske screening 1962 til 1972«. Afhandlingen er antaget til forsvar 3. januar 1978. Øvrige videnskabelige produktioner: Artikler om gynækologiske og obstetriske emner. Carsten Gyldensted, født 25.05.41 i København. Ansat som 1. reservelæge ved neuroradiologisk afdeling, Rigshospitalet. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1968. Videnskabelig virksomhed inden for neuroradiologi. Dr. med. på afhandlingen: »Cranial computer tomography. Radiological evaluation of the brain and orbits in normalcy and certain disease«. Afhandlingen henhører til neuroradiologien. Disputatsen er indsendt 1. november 1977, antaget til forsvar 18. april 1978. Claus Hagen, 1. reservelæge. Født 15.07.43. Studentereksamen 1961 fra GI. Hellerup Gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 1969/70. Modtaget legater fra »Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd« og »Kontorchef Svend Coles Frederiksen og Hustrus fond« til et to-årigt studieophold i England 1973-75. Modtaget støtte til laboratorieassistance 1978-79 fra »Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd« og »Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland«. Har 1968 modtaget Københavns Universitets guldmedalje for en afhandling over enzymkinetiske problemer. 1970-72 arbejdet med lymfocyttransformation in vitro. Siden 1973 arbejdet med bestemmelsen af hypofyseforlapshormoner ved hjælp af radioimmunoassay. Her har det specielt drejet sig om subunits af hypofysens gonadotropiner, deres tilstedeværelse i den humane organisme samt deres fysiologiske betydning. Samtidig foretaget undersøgelser over hypofysehormonet prolaktins virkning på såvel den kvindelige som mandlige gonade samt dets diagnostiske værdi ved hypofyse-hypothalamus lidelser. Dr. med. på afhandlingen: »Studies on the subunits of human glucoprotein hormones in relation to reproduction. - Endokrinologi«. Antaget 13. juni 1977. Hans Jørgen Buchardt Hansen, født 22.02.36 i Roskilde. Overlæge ved Rigshospitalets kirurgiske afdeling D. Student fra Roskilde Katedralskole 1956. Påbegyndte derefter det medicinske studium ved Københavns Universitet og bestod den medicinske embedseksamen vinteren 1963/64. I de følgende år uddannet i kirurgi, særlig thorax- og karkirurgi. 1975 speciallæge i kirurgi. Forfatter af arbejder omhandlende klinisk-kirurgiske problemer. 1977 erhvervet den medicinske doktorgrad på afhandlingen: »Kronisk og akut intestinal iskæmi«, der er en oversigtsafhandling baseret på 6 arbejder omhandlende iskæmiske tarmsygdomme. Disputatsen blev antaget til forsvar for den medicinske doktorgrad den 12.09.1977. Akademiske grader 63 Jens Juul Holst. Lektor ved Med.-Fysiologisk institut C, Københavns Universitet. Født den 31.08.45 i København. Student 1963 fra Aurehøj statsgymnasium. Cand. med. sommeren 1970 fra Københavns Universitet. Forskningsarbejdet støttet overvejende af Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd. Forfatter af eller medforfatter til 74 originalarbejder, 8 oversigtsarbejder samt et antal »letters« og kommentarer. Dr. med. på disputatsen: »Extrapancreatic glucagons«, der tilhører emnekredsen »diabetologi«, læren om sukkersygen og dens årsager, som igen er en endokrinologisk disciplin indenfor fysiologien. Disputatsen antaget den 27.4.78. Anders Casper Jersild, overlæge ved Blodbanken og Blodtypelaboratoriet, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg, f. 2. marts 1939 i Frederiksberg. Studentereksamen i 1958, matematisk linie, fra Johannesskolen, København. Lægevidenskabelig embedseksamen januar 1966. Autorisation som selvstændig læge i 1973 og speciallæge i Klinisk Blodtypeserologi december 1976. Tildelt liandidatstipensium ved Københavns Universitet i perioden august 1972 til december 1973 i forbindelse med videnskabeligt arbejde på vævstypelaborat6riet. Blodbanken og blodtypelaboratoriet, Rigshospitalet. Har publiceret flere videnskabelige arbejder indenfor vævstypeserologisk forskning. Disse undersøgelser har især været centreret omkring association imellem vævstypeegenskaber og modtagelighed for sygdomme, særligt dissemineret sclerose. Andre emner har været kobling af arvelige complementdefekter til vævstypesystemet. Medicinsk doktordisputats: »The HLA System and Multiple Sclerosis «, antaget til forsvar 12.5.1978. Per Ib Jørgensen, overlæge, dr. med. Født den 29. marts 1936 i Randers. Lægevidenskabelig embedseksamen, Århus Universitet, januar 1962. Efter embedseksamen 6 års grunduddannelse, heraf kirurgi 4 år (I V2 år 1. reservelæge). I de følgende 10 år ansættelser ved gynækologisk-obstetriske afdelinger i København (Rigshospitalet 5 år, Frederiksberg Hospital 1 år, Københavns Amts Sygehus i Gentofte 3 år, Københavns Amts Sygehus i Herlev 1 år), de sidste 4 år som 1. reservelæge. Teoretisk specialistkursus 1968-70. Autorisation som speciallæge i gynækologi og obstetrik marts 1975. Siden 1974 ansat som klinisk lektor ved Københavns Universitet. Den 1.8.1977-1.2.1978 fungerende og siden konstitueret overlæge ved gynækologisk-obstetrisk afdeling, Københavns Amts Sygehus i Herlev. Den 1. februar 1978 fast ansættelse som overlæge ved afdelingen. Dr. med. på afhandlingen: »Den prognostiske betydning af urinøstriolmåling i svangerskabets sidste trimester« - en vurdering af 5.000 gravide, med henblik på perinatal mortalitet og morbiditet « - en efterundersøgelse af 230 børn, med henblik på børnenes senere udvikling, som blev udgivet 18. april 1978. Monografi. Dansksproget tekstbind (vol. 1) på 250 sider samt engelsksproget bind (vol. 2) på 140 sider indeholdende udvidet engelsk resumé og alle tabeller og figurer. Antagelse til forsvar: 8. december 1977. 18 videnskabelige publikationer, hvoraf ingen indgår i ovennævnte monografi. De fleste (13) er publiceret i internationale tidsskrifter. Hovedparten af arbejderne beskæftiger sig med svangerskabets endocrinologi og i særdeleshed om »den foetoplacentare enheds funktion«, hvis endocrinologiske funktion er søgt belyst med basis i såvel eksperimentelle som mere klinisk betonede studier. Susanne Keiding, reservelæge ved Rigshospitalet. Født 12.7.42 i Roskilde. Student 1951 fra Gammel Hellerup Gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 1969 ved Københavns Universitet. Kandidat- og seniorstipendiat ved Københavns Universitet 1969 til 1975 med arbejde på Rigshospitalet, medicinsk afdeling A. 64 Universitetets årbog 1978 Videnskabelige artikler om stofskiftet i intakt lever, herunder især eliminationskinetik og omsætningen af galaktose og alkohol. Dr. med. på afhandlingen »Intakt levers galaktoseomsætning«. Afhandlingen antaget 5. marts 1977. Christian Koch, 1. reservelæge, Børneafdeling TG, Rigshospitalet. Jeg er født den 7. oktober 1936 i København. Nysproglig studentereksamen fra Øregaard gymnasium i 1955 og medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet i 1963. Efter turnustjeneste på Ålborg Amtssygehus har jeg haft ansættelser på Rigshospitalets børneafdelinger, Børnehospitalet på Fuglebakken og børneafdelingen på Københavns amtssygehus i Gentofte. I 1966 til 67 var jeg i ét år research fellow i immunologi ved Children's Hospital i Pittsburgh. Fra 1969-71 var jeg ansat på Blegdamshospitalets epidemiafdeling og fra 1971-74 oppebar jeg et kandidatstipendium fra Michaelsen Fonden. I stipendiat-tiden arbejdede jeg på Blegdamshospitalets epidemiafdeling og på Statens seruminstituts regionalafdeling på Blegdamshospitalet. De for disputatsen tilgrundliggende eksperimentelle arbejder blev udført i denne tid. Jeg har skrevet arbejder om immundefektsyndromer, knoglemarvstransplantation og infektionsimmunologi. Disputatsen; »Bactericidal activity of human neutrophil granulocytes, studies in clinical disorders with the in vitro bactericidal test«, blev indleveret i december 1976 og antaget i januar 1978. Disputatsen er tilegnet mine forældre i dybeste taknemmelighed. Claus Kiihl, 1. reservelæge ved medicinsk afdeling Y, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Født i København den 19. juli 1942. Matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen fra Virum Statsskole 1961. Medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet sommeren 1968. Modtaget legater og understøttelse fra Statens lægevidenskabelige Forskningsråd, Den lægevidenskabelige forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland, Novo's Fond, Landsforeningen for Sukkersyges Fond, Løvens Kemiske Fabriks legat, P. Carl Petersens Fond, Kong Christian den X's Fond, Nordisk Insulinfond og generalkonsul Valdemar Joseph Gliickstadts legat. Den videnskabelige virksomhed og produktion består i 1 disputatsarbejde, 43 originalarbejder publiceret i internationale tidsskrifter og 19 foredrag holdt ved større internationale videnskabelige møder. Dr. med. på basis af afhandlingen 'Serum Insulin and Plasma Glucagon in Human Pregnancy - on the Pathogenesis of Gestational Diabetes'. Afhandlingen, som henhører under den lægevidenskabelige disciplin, blev antaget den 17. oktober 1977. Axel Lademann. Overlæge ved neuromedicinsk afdeling, Sønderborg sygehus. Født den 10. oktober 1932 i Lundby. Student Herlufsholm 1951. Cand. med. Københavns Universitet sommeren 1962. Neurologisk og børneneurologisk uddannelse på Rigshospitalet, Dronning Louises børnehospital, Ortopædisk hospital, København, Bispebjerg hospital, Frederiksberg hospital og Københavns kommunehospital. Speciallægeautorisation i neuromedicin 1971. Forfatter af tidsskriftsartikler om neurologiske og børneneurologiske emner. Dr. med. på afhandlingen »Postneonatally Acquired Cerebral Palsy. A Study of the Aetiology, Clinical Findings and Prognosis in 170 Cases«. Antaget 9. november 1977. Henrik Lund-Ander s en. Reservelæge ved Rigshospitalets øjenafdeling, f. 9.5.1945. Dimissionsår 1963, Lyngby Statsskole. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet sommeren 1970. Understøttelser: Scholar-, kandidat- og seniorstipendium, Københavns Universitet. Videnskabelig virksomhed og produktion: Arbejder og publikationer over transporten af glukose fra blod til hjernens celler, specielt transporten over nerve- og gliacellemembranerne. Dr. med. på afhandlingen: »En undersøgelse af den cellulære glukosetransportmekanisme i Akademiske grader 65 hjernesnit«. Arbejdet udført hovedsageligt på Medicinsk-fysiologisk institut A og i mindre grad på Biokemisk Institut A. Indleveret til det lægevidenskabelige fakultet. Antaget 10. marts 1978. Ebba Nexø, f. Christiansen, instructor, Faculty of Laboratory Medicine, Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, USA., f. 4. oktober 1943 i Århus, dimitteret Århus Kathedralskole, Århus, 1962, kandidat (cand. med.), Københavns Universitet, vinter 1970/71. Legater: Den lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland Statens lægevidenskabelige Forskningsråd; Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; Novo Forskningsfond. Videnskabelig karriere: 1973-77: Arbejdet med cobalamin og cobalaminbindende proteiner på Klinisk-kemisk afdeling, Bispebjerg hospital. 1977-78: Arbejdet med receptorer på Johns Hopkins School of Medicine. Videnskabelige resultater er blevet publicerede i internationale tidsskrifter. Dr. med. på oversigtsartiklen: »Transcobalamin I and Other Human R-binders: Purification, Structural, Spectral and Physiological Studies« blev sammen med 12 tidligere publicerede arbejder indleveret til det lægevidenskabelige fakultet med henblik på forsvar for den medicinske doktorgrad. Arbejdet blev antaget den 8. august 1978. Hanne Prytz, 1- reservelæge ved Rigshospitalets medicinske afdeling A, København. Født den 4. april 1944 i Svendborg. Student (mat.-nat.) fra Nakskov Gymnasium 1961. Cand. med. sommeren 1968 fra Københavns Universitet (præ.). Internship Riverside Hospital, Newport News, Virginia, U.S.A. 1968-1969. B-autorisation 1969. Ansættelser ved medicinske afdelinger og klinisk kemisk afdeling i Københavns Kommune og Københavns Amt 1969-1972 og 1975—1978. Rigshospitalet fra 1978. Kandidatstipendiat, Københavns Universitet 1972-1975. Støtte fra F. L. Smidt og Co.'s Jubilæumsfond, Kong Christian den X's Fond, Carl J. Beckers Fond og Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd. Videnskabelig produktion inden for hepatologi og immunologi. Dr. med. på afhandlingen: »Hyperimmunglobulinæmi ved leversygdomme«. Afhandlingen blev indleveret den 21. januar 1978, antaget den 15. november 1978. Dorthe Roos, P.t. 1. reservelæge på Rigshospitalets fysiurgiske afdeling, født den 16.10.28 i Skovshoved. Dimitteret fra Ordrup Gymnasium 1947. Cand. med. fra Københavns Universitet vinteren 1954-55. Modtaget økonomisk støtte fra: Det lægevidenskabelige forskningsråd for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland. Carl og Ellen Hertz Fond. Carla Storch's Fond. Videnskabelige artikler om Prognosen ved Morbus Hodgkin (sammen med professor, dr. med. Åge Videbæk). Flere artikler om arvelig remitterende polyneuropathi (bl.a. sammen med professor, dr. med. Paul Thygesen) publiceret i Brain og i Acta neur. Scand. Dr. med. på disputatsen: »Neurologicai complications in patients with impaired vitamin B^ absorption following partial gastrectomy«, antaget til offentligt at forsvares for den medicinske doktorgrad den 30.8.78. Gift den 27.3.54 med grosserer Jørgen Hyllested. 2 døtre født i 1957 og 1959. Carsten Ropke, lektor ved Københavns Universitet, Medicinsk-anatomisk institut A, f. 13. januar 1941. Student 1959 Østre Borgerdydskole, København. Lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 1967. Har modtaget støtte fra Statens lægevidenskabelige forskningsråd, National Institutes of Health, USA, og fra F. L. Smidt & Co. A/S Jubilæumsfond. Mit videnskabelige arbejde er hovedsageligt foregået på Medicinsk-anatomisk Institut A, Københavns Universitet, idet jeg dog har arbejdet 15 måneder i Department of Biologicai Structure, 5 Årbog 1978 66 Universitetets årbog 1978 University of Washington, Seattle. I mine publikationer har jeg væsentligst fremlagt undersøgelser over det immunologiske systems struktur og funktion, baseret på elektronmikroskopi, histokemi og immunologiske metoder. I de sidste år har hovedvægten ligget på autoradiografiske og funktionelle undersøgelser af lymfocytter i knoglemarven, idet dannelseshastigheder under forskellige forhold samt tidsmæssige og funktionelle sammenhænge mellem forskellige lymfocyttyper søges afklaret. Dr. med. på afhandlingen: »Autoradiografiske undersøgelser af små lymfocytters kinetik i mus, specielt med henblik på knoglemarven«. Disputatsen behandler emner indenfor experimentel hæmatologi og immunologi. Antaget 31.8.78. Svend Strandgaard, 1. reservelæge v. Medicinsk afd. C, Amtssygehuset i Glostrup. Jeg er født 22.10.1939 i Faaborg, student 1958 fra Aalborg Katedralskole, cand. med. 1967 fra Københavns Universitet, speciallæge i intern medicin december 1978. 1973-1974 modtog jeg kandidatstipendium fra Københavns Universitet, og i denne periode udførtes hovedparten af mit disputatsarbejde, dels på Bispebjerg Hospital, Klinisk-fysiologisk afd. og Neuromedicinsk afd., og dels på Wellcome Surgical Research Institute, University of Glasgow, Skotland. Jeg modtog økonomisk støtte fra Hjerteforeningen, Ingemann O. Buck's fond. Studieog rejsefonden for reservelæger ved Københavns kommunes hospitaler. Rejsefonden for reservelæger ved Rigshospitalet, Statens lægevidenskabelige Forskningsråd samt Gårdejer af Stenløse, Peder Laurits Pedersens legat til støtte for lægevidenskabelig forskning. Disputatsafhandlingens titel er: »Autoregulation of Cerebral Circulation in Hypertension«. Den er en B-afhandling, baseret på 8 tidligere publicerede arbejder. Afhandlingen blev antaget af Københavns Universitet 13.1.1978. Udover disputatsarbejdet har jeg publiceret en del andre arbejder om hypertension og hjernens kredsløb og en del arbejder om andre klinisk-videnskabelige emner. F.va Steiness, lektor i farmakologi ved Københavns universitets Farmakologiske institut, f. i København den 4.10.1941. Matematisk student fra Østersøgades Gymnasium (København) 1960. Medicinsk embedseksamen fra Århus universitet vinteren 1967/68 (1. karakter, laud.). Reservelæge ved Århus kommunehospital og Rigshospitalets medicinske afdeling B 1968-74. 1970 kandidatstipendiat ved Københavns Universitet. 1974 adjunkt sammesteds og 1975 lektor i farmakologi ved Københavns Universitets Farmakologiske institut. Medlem af Sundhedsstyrelsens specialistnævns udvalg for den teoretiske, postgraduate videreuddannelse fra september 1978. Dansk delegeret ved Europarådets Working Party on Clinical Pharmacology fra 1975. Initiativtager til oprettelsen af Dansk Selskab for klinisk farmakologi, foråret 1977. Studierejse til England 1971. Prægraduat og postgraduat undervisning i medicin og farmakologi. For besvarelsen af Århus Universitets prisopgave i intern medicin 1969 tilkendt sølvmedalje. Dr. med. på afhandlingen: »Digoxin - Klinisk farmakologi«. Har udgivet 43 arbejder foruden disputatsen. Ulrik Gerner Svendsen, reservelæge, Klinisk-fysiologisk afdeling, Københavns Amts Sygehus i Herlev. F. 20.05.1946 i Virum. Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns LIniversitet, vinteren 1970/71. Videnskabelig virksomhed koncentreret om experimentelle medicinske emner, især hypertensionssygdommen. lait forfattet ca. 20 videnskabelige artikler. Dr. med. på afhandlingen: »The importance of the thymus for hypertension and hypertensive vascular disease in rats and mice«. Antaget 24.5.1978. Akademiske grader 67 Johannes Thoms, overlæge ved Bornholms Centralsygehus' radiologiske afdeling, født den 25. december 1919 i København. Søn af ekspeditionschef Thomas J. Thoms og Mary E. D., f. Johansen. Gift 1946 med fysioterapeut Gerda J. L. Fabricius. Mat.-nat. student 1938 fra Birkerød Statsskole. Cand. med. sommer 1946. Efter forskellige hospitalsansættelser og arbejde i almen praksis uddannet i radiologi ved ansættelse ved Næstved, Odense og ved Århus kommunehospital og Radiumstationen i Århus. Studieophold ved Kantonspital og Universitåtsfrauenklinik, Ziirich 1951. Speciallægeautorisation i røntgendiagnostik og strålebehandling 1953. Konstitueret afdelingslæge og lektor i strålebehandling. Radiumstationen i Århus 1955-56. Overlæge ved Bornholms Centralsygehus, Rønne fra 1. januar 1958. 1954, 1956 og 1963 studierejser til Sverige og England. Jeg har modtaget økonomisk støtte fra Københavns Universitets rejselegat for yngre videnskabsmænd, F. L. Smidts jubilæumsfond, Christian d. X's fond og den lægevidenskabelige forskningsfond ved sygehusene i region III. Under krigen sekretær i studenterrådets præsidium (Glahn). I bestyrelsen for Bornholms lægekredsforening 1959, næstformand 1963-70. Fra 1976 formand for Bornholms overlægeråd og medlem aflægekredsforeningens bestyrelse (FAS). Medstifter og medlem af Rønne Byforenings bestyrelse 1959, formand fra 1963 og formand for Rønnes bevaringsfond. Medstifter og medlem af bestyrelsen for Sammenslutning for landskabs- og bygningskultur 1965—1976. Medlem af Dansk Jagtforenings bestyrelse, Bornholmskredsen fra 1960. Formand for Danmarks Naturfredningsforenings Bornholmskomité fra 1963 og medlem af hovedbestyrelsen samt beskikket medlem af Bornholms Amts fredningsplanudvalg. Formand for DRK's, Bornholms Amtskreds og DRK's hovedbestyrelse, medlem af DRK's forretningsudvalg. Medstifter og formand for Bornholms Golfklub 1972. Dansk Røde Kors fortjensttegn. Forfatter af »Haverne i Rønne« (1965), tidsskriftartikler om kulturhistoriske emner, medredaktør og medforfatter af »Rønne - købstad i 650 år« (1977). Endvidere tidsskriftartikler om medicinske, røntgendiagnostiske og stråleterapeutiske emner. Siden 1971 offentliggjort 7 medicinsk-historiske arbejder og disse sammen med en sammenfattende disputatsafhandling; »Adolph Hannover (1814-94), En medicinsk-historisk studie«, antaget til forsvar for den medicinske doktorgrad af det lægevidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet 10. maj 1978. Forsvaret fandt sted den 28. september 1978. Det humanistiske fakultet Niels Erik Barfoed, universitetslektor, f. 29. april 1931 i København. Dimitteret 1949, Vestre Borgerdydskole. Mag. art. i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie 1956, Københavns Universitet. Modtaget legater fra The Henrik Kauffmann Fellowship for året 1958-1959. Artikler om tysk indflydelse på dansk litteratur (således på Søren Kierkegaard og Jakob Paludan). Bidrag til litteraturkritiske og -historiske antologier og værker. »Omkring Niels Lyhne«, 1970. Dr. phil. på afhandlingen: »Don Juan. En studie i dansk litteratur«. Det drejer sig om en tematologisk eller motivhistorisk studie overvejende i 1830'ernes danske litteratur. Antaget 18. april 1978. Martin Edelmann, departementschef i Jewish Agency. Født den 13. juni 1938 i København. Begyndte studier i 1959 i Jerusalem henholdsvis ved Det hebraiske Universitet og ved Talmudisk Højskole. Bestod den 26. juni 1963 B. A. prøven i Hebraisk Litteratur og Jødisk Filosofi og Mystik. 5* 68 Universitetets årbog 1978 Samme år bestod jeg eksamen ved Talmudhøjskolen og fik tildelt rabbinertitlen. Den 10. februar 1966 bestod jeg cand. art. prøven i Jødisk Litteratur ved Københavns Universitet. Videnskabelige afhandlinger skrevet til den judaistiske afdeling ved Det hebraiske Universitet: 1) Problemer omkring den tyske middelalderlige Chasidismes historie. 2) Fabler i Midrash Tehillim. 3) Shmuel Hanagids sange til hans søn. 4) Udlægning afCordoveros mystiske retninger. 5) Profetisme i Saadia Gaons, Jehuda Halevis og Maimonides' skrifter - en sammenligning. Doktortitlen: dr. phil. over emnet »Eden i den rabbinske litteratur« indgivet til Det humanistiske fakultet. Disputatsen blev antaget den 8. februar 1977. Er i gang med serie: »Early Hebron Manuscripts in Facsimile«, som jeg er hovedredaktør af. Hans Peter Lund, universitetslektor. Født den 23. juli 1943 i Århus. Nysproglig studentereksamen 1962 fra Vestre Borgerdydskole. Cand. mag. i fransk (hovedfag) og tysk, Københavns Universitet, januar 1971. Har til forskning og studierejser modtaget støtte fra Statens humanistiske Forskningsråd, C. C. S. Christiansen og hustru Betty, f. Dahlstrøms legat samt Henders fond. - Videnskabelige arbejder inden for det 19. århundredes franske litteratur: »L'Itinéraire de Mailarmé « (Akademisk Forlag, 1969); div. artikler om Mailarmé og om romantikken; anmeldelser. — Den litteraturhistoriske afhandling: »La critique du siécle chez Nodier« (Akademisk Forlag 1978) blev antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad den 11. oktober 1977. Erland Munch-Petersen. Født 28. august 1930 i København. Søn af professor, dr. jur. Erwin Munch-Petersen (se Festskrift november 1956) og Asta, født Fibiger. Student (ns) fra Holte Gymnasium 1949, bibliotekar fra Statens Biblioteksskole 1956 og mag. art. (litteraturhistorie) fra Københavns Universitet 1962. Ansat som lektor ved Danmarks Biblioteksskole i 1962 og fagleder i bibliografi sst. 1969. Seniorstipendiat ved Institut for nordisk filologi, København 1973—76, tilforordnet professor Sven Møller Kristensen. Dr. phil. 1978. Min litterære produktion forbinder de to fag, jeg er uddannet i, og som jeg siden 1962 har undervist i, bibliografi og litteratur. En populariserende produktion omfatter bl.a. en lang række bidrag til Bibliotekscentralens forfatterportrætter siden 1954 især om nordisk litteratur, og antologierne »Danske fortællere 1830-1890 og 1890-1930« (m. Niels Ebbe Bindslev) 1968 samt »Tyske fortællere 1945—65« 1969. Til det bibliografiske forfatterskab hører »A Guide to Danish Bibliography« 1965 (2. opl. 1968), »Verdenslitteratur på dansk« (m. Niels Chr. Lindtner) 1965 og en række lærebøger, bl.a. »Kilder til litteratursøgning« 1973 (2. rev. udg. 1979) og bidrag til »Biblioteket som informationscentral« (Red. Axel Andersen) 1973 (2. udg. 1975, 3. udg. 1977). Egentlig litteraturforskning kommer til udtryk i »Heinrich von Kleist« 1969, en omarbejdelse af min specialeafhandling »Romantisk Underholdning« 1970, der præsenterer det forskningsprojekt som førte til disputatsen, og lærebogen »Hvorfor læser vi triviallitteratur?« 1974, der fører projektets problemkreds ind i en aktuel sammenhæng. Doktorgraden erhvervede jeg på to værker, der forener mine to fag: »Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 fra de germanske og romanske sprog« 1976, og »Romanens århundrede. Studier i den masselæste oversatte roman i Danmark 1800—1870« 1978, 1—2, blev antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad ved det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet den 29. november 1977. Bedømmelsesudvalget bestod af docent Lars Furuland, Uppsala, og professorerne F. J. Billeskov Jansen og Sven Møller Kristensen (formand), København. Per Christian Øhrgaard, lektor i tysk litteratur ved Københavns Universitet, Institut for germansk filologi. Født 6. februar 1944 i København, nysproglig student fra Vestre Borgerdydskole 1962, mag. art. i tysk fra Københavns Universitet juni 1969. Legater og understøttelser: regensbolig og kommunitetsstipendium 1964—65 og 1966—67. Stipendium fra Deutscher Akademischer Austauschdienst 1965—66 til studier i Vestberlin, fra universitetet i Kiel 1967 til studier dér, et beløb af Københavns Universitets rejsestipendier for yngre Akademiske grader 69 videnskabsmænd 1970 til studier i Frankrig (Grenoble). Scholarstipendium 1968-69, kandidatstipendium 1970-72, seniorstipendium 1973—75 (alle Københavns Universitet). Universitetets guldmedalje for besvarelsen af prisopgaven i germansk filologi for 1964: »Conrad Ferdinand Meyers symbolverden«. Publikationer i bogform: »C. F. Meyer - Zur Entwicklung seiner Thematik« 1969. — »Moderne tysk litteratur 1945-1970« 1972. — »Klaus Rifbjerg« 1978. - Desuden artikler, udgivelser, oversættelser, anmeldelser; red. af »Kritik« 1974-77. Dr. phil. på afhandlingen »Die Genesung des Narcissus. Eine Studie zu Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre« (Kopenhagener Germanistische Studien Bd. 7, 1978). Afhandlingen blev antaget den 14. juni 1977. Det naturvidenskabelige fakultet Gert Due Billing, lektor, født 8.4.1946. Student 1965 fra Haderslev Katedralskole. Cand. scient. 1969/70 fra Københavns Universitet. Speciale i »Ikke-ligevægts kinetik« og hovedfag i »Teoretisk kemi«. Lic. scient. februar 1973 fra Københavns Universitet på afhandlingen: »Den semiklassiske metode i uelastisk spredningsteori«. Forfatter og medforfatter til videnskabelige artikler indenfor emnerne: Uelastisk kollisionsteori, energitransport i gasser, numeriske metoder i kemisk kinetik samt spontan mønsterdannelse i autokatalytiske reaktioner koblet til diffusion (bifurcationsteori). Dr. scient. 1978 på afhandlingen: »Introduction to the theory of inelastic collisions in chemical kinetics«. Afhandlingen blev antaget til forsvar den 21. juni 1978. Kirsten Capito, lektor ved Biokemisk Institut A, Københavns Universitet. Født 7.7.1943 på Frederiksberg. Nysproglig student 1961 fra Efterslægtsselskabets Skole. Embedseksamen i biokemi januar 1972 fra Københavns Universitet. Modtaget legater som forskningsstøtte fra Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd, Sukkersygeforeningen, Nordisk Insulinfond og NOVO's Fond. Har siden 1973 publiceret 16 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter. Hovedparten af disse artikler omhandler metaboliske forhold i Langerhansske øer, der er isoleret fra bugspytkirtlen hos mus. Formålet med de undersøgelser, der danner baggrund for artiklerne, har været at belyse de cellulære mekanismer, der er ansvarlige for regulationen af insulin udskillelsen. Dr. phil. på afhandling om »Glucoseinduceret insulinsekretion fra isolerede Langerhansske øer«. Disputatsen hører under fagområdet biokemi og blev antaget til forsvar af det naturvidenskabelige fakultet den 19.12.1977. Seere Anna-Riitta Fuchs, Associate professor of Reproductive biology, Department of Obstetrics and Gynecology, Cornell University Medical College, New York, USA. Født Olsson den 8. februar 1926 i Helsingfors, Finland. Gift den 19. maj 1948 med professor, dr. med. Fritz Fuchs; 4 børn: Annelli, Martin, Peter Erik og Lars Frederik. Filosofie magister i organisk kemi med udmærkelse, Helsingfors Universitet 1950. Fellow of the Carnegie Institution of Washington, Department of Embryology, Baltimore, Maryland, 1950-51. I perioden 1952-61 frivillig assistent på Medicinsk-fysiologisk Institut og videnskabelig assistent på Hygiejnisk Institut. Universitetsadjunkt ved Medicinsk-fysiologisk Institut 1962-64. StaffScientist, Bio-Medical Division, The Population Council, Rockefeller University, 1965—1977. Visiting professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 1972-73. Min nuværende stilling har jeg haft siden 1977. Jeg har siden 1950 med et par års afbrydelse 70 Universitetets årbog 1978 beskæftiget mig med reproduktionsfysiologisk forskning, først vedrørende placentas permeabilitet for fosfat, og derefter i mange år vedrørende den endokrine kontrol af graviditet, fødsel og laktation hos kaniner og rotter. Foruden disputatsen har jeg publiceret ca. 70 artikler og bogkapitler om disse emner i forskellige internationale fagtidsskrifter. Min afhandling blev under titlen: »Hormonal kontrol af myometriets funktion under graviditet og fødsel« indleveret til det naturvidenskabelige fakultet i oktober 1977. Afhandlingen var en oversigt over 15 tidligere publicerede artikler. Den blev antaget til forsvar for den naturvidenskabelige doktorgrad den 22. september 1978. (Oversigt med titlen: »Hormonal Control of Myometrial Function during Pregnancy and Parturition«), Per Heliung-Larsen, lektor ved Biokemisk Institut B, Panum Instituttet. Født 26.3.40 på Frederiksberg. Student (mat.-nat.) 1958 fra Aurehøj Statsgymnasium. Mag. scient. (biokemi) november 1964. Ansættelse ved Rigshospitalets centrallaboratorium og kromosomlaboratorium (arbejder vedrørende kuliltehæmoglobin og laktatdehydrogenase-isoenzymer). Fra 1966 vid. ass. ved Biokemisk Institut B, hvor jeg har beskæftiget mig med nucleinsyre-biokemi og cellefysiologiske problemer. Dr. scient. på arbejdet: »Low molecular weight RNA components in eukaryotic cells«, der blev antaget 25.8.77. Arne Valdemar Holm, lektor ved Kemisk Laboratorium II, H. C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet. Født 14/5 1935, Frederiksberg. Dimitteret 1954 fra Akademisk Studenterkursus. Magisterkonferens i kemi med organisk kemi som hovedfag, juni 1962. Diverse videnskabelige artikler (ca. 60) til internationale tidsskrifter. Dr. scient på afhandlingen: »På Sporet af nitrilsulfider, thioacylnitrener og thiaziriner«. Antaget den 14. april 1978. Erik Høg, lektor. Født 1 7.6.1932 i Frejlev, Lolland. Søn af malermester Aksel Høg og hustru Agnes. Gift 1962 med lærerinde Aase H., f. Jensen. Børn: Birgitte, f. 1964, Rasmus, f. 1966 og Torkil, f. 1970. Dimitteret 1950 fra Nykøbing Katedralskole. Cand. mag. og mag. scient. med matematik, fysik, kemi og astronomi (hovedfag) fra Københavns Universitet 1956. Ved Hamborg Observatoriet 1958—73, sidst som Hauptobservator. Lektor ved K.U. fra 1973. Medlem af det Europæiske Rumfartsagenturs (ESA) astronomiske arbejdsgruppe 1976-78. Vicepræsident for den Internationale Astronomiske Unions kommission for positionsastronomi 1976. Forskningsområde har hovedsagelig været udvikling og anvendelse af instrumenter til måling af stjerners og planeters positioner (astrometri). I mit videnskabelige liv har samarbejde med kolleger på mit arbejdssted og fra det meste af verden ofte spillet en stor rolle og været mig til megen glæde. Nogle hovedpunkter har været: Fotoelektrisk meridiankreds opstillet i Australien 1967, resulterende i katalog over 24.900 stjerner i 1976. Projektering af en ny type meridiankreds, en såkaldt glasmeridiankreds begyndt 1970. Udvikling af fotoelektriske spaltemikrometre og automatisering af meridiankredsen i Brorfelde 1972-77. Projektering af en ESA astrometri- satellit siden 1975. Forfatter eller medforfatter til 27 artikler i internationale fagtidsskrifter. Dr. scient 1978 på disputatsen »Meridiankredse, Astrometri, Astrofysik« sammen med 14 forudgående afhandlinger. Antagelse 17. maj 1978. Per-Anker Lindgård, f. 3.4.1938 i Rønne. Studentereksamen fra Rønne Statsskole 1956. Studerede ved K.U. teoretisk Fysik 1958—1965 og har afsluttet uddannelse som cand. mag. et mag. scient. i teoretisk fysik med faststoffysik som speciale, januar 1965. Ansat ved Fysikafdelingen ved Forsøgsanlæg Risø, februar 1965—september 1966, Theoretical Physics Department, A.E.R.E., Harwell, England, september 1966—september 1967, herefter igen ved Fysikafdelingen ved Forsøgsanlæg Akademiske grader 71 Risø, september 1967-d.d. Jeg har været udstationeret ved Theoretical Physics Department, Bell Telephone Laboratory, Murray Hill, N. J., USA, april 1972—oktober 1972, Hahn-Meitner Institut, Berlin, Tyskland, december 1973, Iowa State University, Ames, Iowa, USA, oktober-december 1974, Institute Laue - Langevin, Grenoble, Frankrig, marts-april 1977. Min videnskabelige virksomhed omfatter blandt andet; Undersøgelser af de magnetiske egenskaber af de sjældne jordarter - teori for eksitationsspektra i anisotrope systemer - teoretiske undersøgelser af kritiske fænomener. Ca. 60 videnskabelige publikationer i internationale tidsskrifter og bøger. Doktortitel: Dr. scient. på disputatsen »Theory of Anisotropic Magnets - Magnetic Properties of Rare Earth Metals and Compunds«. Antaget den 17. maj 1978. Arne Schousboe, lektor ved Biokemisk Institut A, Københavns Universitet. Født 9.6.1944 på Frederiksberg. Søn af gartner Axel Schousboe og Elly Ida Schousboe, f. Andersen. Gift med lektor Inger Schousboe, f. Pedersen. To børn, Christian, f. 1974, og Camilla, f. 1976. Matematisk student fra Rødovre Statsskole 1963. Naturvidenskabelig embedseksamen (biokemi), Københavns Universitet, sommer 1968. Ansat på Biokemisk Institut A siden 1.9.1968 først som videnskabelig assistent og siden som lektor. Denne ansættelse var i 1972-73 afbrudt af et studieophold ved Div. of Neurosciences, City of Hope National Medical Center, Los Angeles, Calif., U.S.A. Siden ansættelsen på Biokemisk Institut har jeg beskæftiget mig med neurokemisk-neurobiologiske emner, og der foreligger en lang række skriftlige arbejder indenfor denne emnekreds. Desuden har jeg holdt gæsteforelæsninger ved universiteter i Sverige, Norge, Tyskland, U.S.A. og Canada. Mit videnskabelige arbejde har været støttet af Statens naturvidenskabelige Forskningsråd, Novo's Fond og Carl og Ellen Hertz's Legat til Dansk Læge- og Naturvidenskab. Dr. scient. på afhandlingen: »Metabolism and Function of GABA in the Mammalian Brain. Possible Role of Glia Cells« sammen med 13 tidligere publicerede arbejder. Afhandlingen ligger indenfor den biokemisk-fysiologiske emnekreds. Disputatsen blev antaget den 24.2.1978. Finn Christian Surlyk. Universitetslektor, dr. scient. Født 17.3.1943 i København. Dimitteret fra Aabenraa Statsskole 1961. Immatrikuleret ved Københavns Universitet 1962. Cand. scient. i geologi Københavns Universitet sommersemester 1968. Universitetets guldmedalje 1969. Den naturvidenskabelige licentiatgrad 1971. Dr. scient. 1978. Arbejdede i årene 1968 til 1972 hovedsagelig med det danske skrivekridts aldersrelationer, aflejringsmiljø og økologiske forhold. Dette arbejde er publiceret i en række artikler, hvoraf en blev antaget som licentiatafhandling og en anden fik universitetets guldmedalje. Sideløbende med skrivekridtarbejdet deltog jeg i GGU's ekspedition til Scoresby Sund området i perioden 1968 til 1971, hvor jeg hovedsagelig arbejdede med geologisk kortlægning og beskrivelse af aflejringer fra Jura-perioden. Dette arbejde videreførtes i 1974 i det nordlige Østgrønland, hvor jeg specielt studerede det dynamiske samspil mellem tektonik og sedimentologi i ca. 135 millioner år gamle aflejringer. Hovedkonklusionerne af dette arbejde blev forsvaret for den naturvidenskabelige doktorgrad. Afhandlingen tilhører emnemæssigt det geologiske fagområde inden for disciplinen dynamisk sedimentologi. Afhandlingens titel er: »Submarine fan sedimentation along fault scarps on tilted fault blocks (Jurassic-Cretaceous boundary, East Greenland)«, Grønlands geologiske Undersøgelse, Bulletin no. 128, 108 p, 44 figurer, 9 plancher, 1 appendix, 9 p. Afhandlingen blev indleveret til bedømmelse 15. juni 1977, blev antaget 22. november 1977. Bent Aasted, lektor ved afd. for virologi og immunologi, Den kgl. Vet.- og Landbohøjskole, f. 16. april 1947 i København. Cand. scient. i immunologisk biokemi 15.6.1971. Lic. scient. i immunokemi 30.1.1975. Stipendier og legater: Kandidatstipendium fra Statens naturvidenskabelige Forskningsråd. Se72 Universitetets årbog 1978 niorstipendium ved Det naturvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Novos fond og Det danske Pasteur Selskab 1978. Videnskabelig virksomhed; 22 videnskabelige publikationer heraf 4 abstracts, alle omhandlende immunologiske emner. Dr. scient. på disputatsen: »Rabbit antibodies of restricted heterogeneity with specificity for streptococcal carbohydrate antigens. A system for the characterization of rabbit immunoglobulin antigenic markers employing homologous anti-antibodies«. Disputatsen omhandler et immunokemisk emne. Antaget den 6.4.1978.